ירידה בתעריפי ביטוח הרכב?

הממונה על שוק ההון דורש מחברות הביטוח לדווח – איך השפיעה הירידה בשימוש בכלי רכב על תעריפי הרכב

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הוציא בתחילת השבוע דרישת דיווח לחברות הביטוח על מנת לבחון את השפעת הירידה בשימוש בכלי הרכב על תעריפי הביטוח. "חברות הביטוח נתבקשו לדווח לרשות כיצד הן פועלות או מתכוונות לפעול כדי לגלם את הירידה בשכיחות התביעות במחיר ללקוחותיהם או ללקוחות חדשים. פעולת החברות יכולה להיות בדרכים שונות, למשל החזר כספי או הנחה בעת חידוש הפוליסה".

מדובר בהמשך לפרסומי הרשות שאפשרו למבוטחים לבצע השבתת פוליסה וקבלת החזר כספי או חידוש מצד חברת הביטוח ללא גביית פרמיה. מהרשות נמסר כי היא מסמנת לחברות הביטוח כיוון של הפחתת מחיר בביטוח הרכב לאור הירידה בשימוש.

השפעת הירידה בשימוש בכלי הרכב על תעריפי הביטוח | צילום: Shutterstock

בשבוע שעבר פרסמנו כי הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית בסך 1.2 מיליארד שקל נגד כל חברות הביטוח על רקע אי החזר כספי עקב הירידה בסיכון שנובעת מהשימוש המופחת ברכב.

בהודעת הרשות נמסר כי "מדינת ישראל מתמודדת עם משבר בריאותי וכלכלי אשר אינו פוסח על אף גורם במדינה, לרבות ציבור המבוטחים. במדינת ישראל ישנם כ-2.9 מיליון כלי רכב המבוטחים בביטוח רכוש (מקיף וצד ג') וסך הפרמיות הן כ-9 מיליארד שקל בשנה. לאור ההנחיות והתקנות השונות שהוצאו לשם התמודדות עם המשבר אזרחים רבים הפחיתו משמעותית את היקף הנסועה שלהם וחלקם אף הפסיקו את השימוש ברכבם הפרטי לחלוטין, החל ממועד החלת ההגבלות במהלך חודש מרץ 2020.

״השבתת הפוליסה״

״למבוטחים אשר הפסיקו לגמרי את השימוש ברכבם רשות שוק ההון ביצעה תיקון בפוליסה התקנית שמאפשר לכל מבוטח לבצע "השבתה" של פוליסת הרכב כך שזו לא תכלול את הכיסוי בגין נזק תאונתי בתקופה בה הרכב עומד ללא שימוש, אך כן תכלול פיצוי בגין כל נזק אחר הכלול בפוליסת הרכב, כמו גניבה תוך קבלת החזר בגובה הפרמיה היחסית בגין הסיכון לנזק תאונתי. במצב זה על המבוטח לידע את חברת הביטוח על רצונו בהשבתת כיסוי הנזק בגין תאונה בעת נהיגה.

לאחרונה הרשות פרסמה הנחיה שתאפשר לחברות לבצע השבתה לטובת המבוטחים גם בביטוח דירה וביטוח בתי עסק".

ההערכה היא, כי חברות הביטוח יתנגדו להורדת מחירי ביטוח הרכב; בשוק יש הערכה שהם אפילו יעלו עקב הפסדים כללים של החברות שנגרמו בעקבות משבר הקורונה.

בנוסף, הרשות ממליצה לכל אחד לדעת מהן זכויותיו בתחומי הביטוח והפנסיה, ניתן לעשות זאת באמצעות דף ייעודי של שאלות ותשובות באתר האינטרנט של הרשות המיועד למשבר הקורונה, או באמצעות הגשת טופס מקוון או פניה למוקד פניות הציבור של הרשות.

הממונה על שוק ההון: "בעת שגרה, ובמיוחד בימים אלו אנו פועלים כל העת כדי לוודא שהמבוטחים יוכלו לממש את זכויותיהם וכן לקבל סיוע גם משוק הביטוח. אנחנו ממשיכים לעקוב ולבחון כל הזמן את הצורך בשינויים שיעזרו לציבור המבוטחים בעת ההתמודדות עם ההשלכות של משבר הקורונה ונעשה זאת בכל תחומי הביטוח".