כניסה לתוקף של חוזר כתבי השירות

כידוע לכולכם, ב-1.10.18 נכנס לתוקף חוזר כתבי שירות (מצ"ב החוזר לעיונכם).  

 אבקש את שיתוף פעולתכם במקרים בהם אתם נתקלים בחברות ביטוח שעדיין מתנות מכירת

 הביטוח ללא הריידרים בפגיעה בעמלה, או בכל פגיעה אחרת.

 במידה וזה קורה, אבקש לשלוח אליי את הקלטת השיחה כדי שהוועדה האלמנטרית תוכל לסייע בנדון.

 כמו כן, לאור עלייה בתלונות שמגיעות אלינו בנושא נזקי צנרת, פתחנו תיבת דוא"ל ייעודי לתלונות נזקי

 צנרת בלבד שיטופלו ע"י חברי הועדה האלמנטרית: דני גל ומאור כהן.

 כתובת האימייל: tzaneret@insurance.org.il

 

                                                                               בברכה,

                                                                       סו"ב ישראל גרטי

                                                                   יו"ר הוועדה האלמנטרית