ליסו"ב בע"מ

יו"ר ליסו"ב בע"מ – החברה הכלכלית

סוכן ביטוח צביקה  וינשטיין חבר לשכה משנת 1979 בעלים של אלמגור סוכנות לביטוח

חברי הדירקטוריון :

סו"ב ליאור רוזנפלד – נשיא

סו"ב ליאור הורנציק – מ"מ נשיא הלשכה

סו"ב יוסי אנגלמן – סגן נשיא הלשכה

רענן שמחי – מנכ"ל הלשכה

סו"ב מאיר רוטברג

סו"ב איציק אורן

סו"ב הלון מוניר

סו"ב סמי זילכה

סו"ב יצחק זילברמן

סו"ב עמי ונד

 

 ארכיון ליסו"ב בע"מ