ליסו"ב סוכנות לביטוח בע"מ

יו"ר הדירקטוריון סו"ב עוזי ארגמן חבר לשכה משנת 1988 בעלים של מקבץ סוכנות לביטוח בע"מ

חברי הדירקטוריון :

סו"ב קובי צרפתי

סו"ב גיל ורדי

סו"ב ישי ברקלי

סו"ב אבי פרנקל

 

מועדי ישיבות :

11/1/2018

30/4/2018

24/7/2018

23/10/2018