ללשכת סוכני ביטוח בישראל דרוש/ה מנכ"ל/ית

ללשכת סוכני ביטוח בישראל, עמותה רשומה מס' 580013365

דרוש/ה – מנכ"ל/ית

לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע"ר) הינה האיגוד המקצוע של סוכני הביטוח בישראל. מאגדת כ- 4,700 סוכני ביטוח מורשים ברחבי המדינה. מטרת הלשכה הינה לקדם ולשמור על האינטרסים של סוכני הביטוח וליזום מהלכים שיקדמו את סוכני הביטוח לטובת אזרחי המדינה תוך שיפור מתמיד בתפיסת מעמדם הציבורי. לעמותה כ-12 עובדים והיא מפעילה שירותי מיקור חוץ ומקיימת אירועים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.

תנאי סף:

על המועמד לעמוד בשני התנאים הבאים במצטבר:

 1. תנאי השכלה:

אחת משתי החלופות להלן:

 • בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: כלכלה, ביטוח, מנהל עסקים, ניהול, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי והנדסה.
 • מי שהוא בעל תואר אקדמאי, ממוסד מוכר במועצה להשכלה גבוהה שלא נמנה בסעיף 1, ובלבד שהוא בעל ניסיון ניהולי מצטבר של 7 שנים לפחות, מתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות פיננסית העולה על 5 מיליון ש"ח.
 1. תנאי ניסיון:

בעל ניסיון ניהולי רציף של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות בתפקיד בתחום הניהול העסקי של ארגון בעל היקף עסקים העולה על 5 מיליון ש"ח והמנהל לפחות 6 עובדים.

יתרונות:

 • ניסיון ניהולי בהיקפי פעילות משמעותיים ב-7 השנים האחרונות.
 • ניסיון בהנעת עובדים וניהולם, לרבות ניהול והפעלת יועצים/קבלנים בתחומים שונים, והתקשרויות עם גורמים שלישיים/מיקור חוץ.
 • ניסיון בניהול פרויקטים והפקת אירועים עד 1,500 איש.
 • ניסיון בניהול, הובלת והטמעת מהלכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי בארגון בתחום אחריותו.
 • ניסיון בניהול משברים מהותיים באופן ישיר.
 • ניסיון בעבודה מול רשויות ממשלתיות, כנסת, שלטון מרכזי ו/או שלטון מקומי ו/או גופים ציבוריים.
 • ניסיון בעבודה ישירה מול ועד מנהל של עמותה, מוסדות עמותה והיכרות עם ממשל תאגידי.

יש לצרף קורות חיים בצירוף העתק נאמן למקור של תעודות השכלה, המלצות ומלוא המסמכים שיש בהם כדי להוכיח את עמידת המועמד בתנאי הסף או כל מסמך אחר רלוונטי, כשהוא חתום וסרוק ולגבי מסמכים שמיועדים להוכחת עמידה בתנאי סף – העתק נאמן למקור. מסמכים כאמור יש לשלוח עד ליום 01/06/22 בשעה 16:00, לכתובת דוא"ל: lishka@insurance.org.il 

יש לוודא טלפונית קבלת דואר אלקטרוני באמצעות טלפון שמספרו: 03-6366501 (גב' אנה קריימן) .

 • לשון המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים וגברים באותה מידה.
 • העמותה שומרת על זכותה לבצע הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם העמותה באמצעות מבדקי מיון, וכן שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים.
 • העמותה שומרת על זכותה לפנות למועמדים נוספים שלא יגישו מועמדות באופן יזום.