לשכת סוכני הביטוח – אג'נדת בחירות 2022

מדינת ישראל מצויה בימים אלה בעיצומה של מערכת בחירות חמישית במספר תוך פחות משלוש שנים וחצי. הנושא הכלכלי חברתי ניצב במרכזה של מערכת בחירות זו, אשר טומנת בחובה הזדמנות אמיתית לשינוי החוזה והשיח שבין האזרח לבין מערכות השלטון המנהלות את המדינה.

אנו תקווה שהמדינה תמצא את הדרך להקים ממשלה יציבה ותוכל לקדם רפורמות ברות משמעות שלהן משווע המשק הישראלי ואזרחי המדינה.

לשכת סוכני הביטוח בישראל, מורכבת מכ-5,000 חברי לשכה ובני משפחותיהם, לצד אלפים נוספים של סוכני ביטוח (ובני משפחותיהם) שטרם הצטרפו ללשכה אך מחזיקים באינטרסים משותפים לחבריה; ולכן, שותפים מלאים למטרותיה ועוקבים אחר פעילותה.

מערכת הבחירות הנוכחית בכלל והפריימריז בפרט, היא שעת כושר עבור המתמודדים לכנסת להיחשף לנקודות הקריטיות בהן עוסקת הלשכה באופן שוטף ודומיננטי במסדרונות מקבלי ההחלטות בכנסת, ועדות הכנסת, משרדי הממשלה ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון בפרט. סוגיות אלה משפיעות על חייהם ורווחתם של כלל אזרחי המדינה; וחובה לטפל בהן ולהסדירם. אם נעמוד על אותן סוגיות, הרי שיהא ניתן לחלקן ל-3 סוגיות ליבה: יוקר המחיה, שוק חופשי והגברת התחרות, בריאות הציבור ובפרט רווחת אוכלוסיית הגיל השלישי.

הורדת יוקר המחיה, שמירה על שוק חופשי והגברת התחרות

  • הגברת התחרות בענף הביטוח הישראלי – ישראל היא בין המדינות הבודדות בעולם, אם לא היחידה, שבהן אין כל פעילות של חברת ביטוח זרה (הכוונה היא לא לביטוח משנה). לשכת סוכני הביטוח ממליצה על הכנסת חברות זרות לישראל אשר תביא מיידית להגברת תחרות, הפחתת מחירים עבור הצרכן ולהגדלת שוק היצרנים שמזה שנים עומד על חמש חברות דומיננטיות בלבד. כמובן שהכל תוך החלת חובת הרישוי והרגולציה הישראלית על אותן חברות זרות, לרבות הפיקוח על פעילותם של אותם מבטחים זרים בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.
  • מניעת הגדלת ריכוזיות הבנקים בתחומי הביטוח, פנסיה והשקעות שתפגע באלפי עסקים קטנים ובינוניים בפרט ובציבור הרחב בכלל – בשנים האחרונות ישנה התרופפות מדאיגה בשמירת האיזונים שנקבעו והוסכמו בעבר בין משרד האוצר, אגף שוק ההון, סוכני הביטוח העצמאיים (העסקים הקטנים והבינוניים) לבין הבנקים – האיזונים שנקבעו ב"וועדת בכר" לצורך ביזור הריכוזיות בשוק. באפקט של מדרון חלק – שינויים קטנים שנבנו אחד מעל השני בהשפעת מי שריכוזיותו חפצו לבזר, אנו עדים לאחרונה לסדרה של ניסיונות הסדרה חדשה שמשרד האוצר משתף פעולה איתה או יוזם, דבר זה עלול, בסופו של דבר, לשחוק את אותן הסכמות ולאפשר למערכת הבנקאית להרחיב את מעגל פעילותה על חשבון אזרחי ישראל. בכך, בסופו של דבר גם ייפגעו עסקים קטנים ובינוניים שהם כ 5,000 סוכני ביטוח רק מהמעגל הראשון – וכמובן כלל אזרחי המדינה.
  • אכיפת האסדרה המקצועית ומעבר לתחרות הוגנת בענף הביטוח – בישראל קיימת חובת רישוי לעסוק בהפצה או שיווק ביטוח בענפי הביטוח השונים בכדי להגן על טובת הציבור, סוכני ביטוח עצמאיים נדרשים לרישיון, הכשרה מקצועית ופיקוח ממשלתי כדי לשווק ולייעץ בתחום הביטוח מטעמים הברורים לכל. בעוד אלפי נציגי שירות ומכירות בחברות הביטוח, רובם המוחלט סטודנטים וחיילים משוחררים ללא כל הכשרה או ניסיון משמעותי – עושים זאת בחופשיות. מעבר לכך שהמדובר בהתייחסות לחוק חשוב זה כאות מתה והפרת גבולות המקצוע, שלא קיימת בשום עיסוק מוסדר אחר. הדבר מייצר השלכות שליליות ומטיל עננה כבדה על כל פעילותם של העוסקים בענפי הביטוח וחמור מכך – איכותם של המוצרים הביטוחיים שהציבור רוכש והתאמתם לצרכי הציבור – נוסף על כך, פרקטיקה פסולה זו גורמת למצב בו הציבור נמצא במצב של ביטוח חסר אשר השלכותיו הקריטיות לתקציב המדינה בריאותם ורווחתם מובנים לכל בר דעת.
  • הפחתת רגולציה בתחום הביטוח – בשנים האחרונות, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מרבה להוציא חוזרים והוראות רגולטוריות אשר מכבידות על התנהלות המשק ופיתוח מוצרים פיננסיים חדשים, לרבות כניסה לפרטי המוצרים – תמחור, תנאי מימוש והיקף הכיסוי. במצב דברים זה, הרגולציה המרובה פוגעת ביכולת שוק הביטוח להתחרות ולהציע מוצרים חדשים. לכן, לדעת הלשכה נדרשת רפורמה בכל המעורבות הרגולטורית וללכת לכיוון של הסדרה בצורה של מסגרת רגולטורית (כמקובל בעולם המערבי) במקום רגולציה אשר יורדת לפרטים הקטנים אשר מונעים תחרות ושוק החופשי – תפקידה של הרשות אמור להיות גוף מפקח בלבד.

בריאות הציבור

  • החזרתם של מוצרי ביטוח חשובים שהיעדרם מהווה פגיעה באיכות חייהם של אזרחי המדינה – מוצרי ביטוח חשובים וחיוניים (למשל, ביטוח סיעודי) הוסרו ואינם נמצאים בהיצע העומד לרשות המבוטחים. יש לפעול מיידית להחזרתם לטובת אזרחי המדינה.
  • ביטול המנגנון המעוות של נותני שירותים "בהסדר" – סוגיית רופאי הסדר, מוסכי הסדר, שמאי הסדר מהווה פגיעה חמורה בתחרות – במיוחד לגבי השלכות הנושא על עסקים קטנים, כמו: מוסכים או שמאים עצמאיים שאינם בהסדר עם חברות הביטוח; וכן, בחופש הבחירה של האזרח, על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין התניית עסקה בעסקה שהינו איסור פלילי.

רווחת אוכלוסיית הגיל השלישי

  • שחרור הפנסיות של בני ובנות הגיל השלישי משבי חברות הביטוח – היותם של מקבלי קצבאות ופנסיונרים "שבויים" של הגופים מהם הם מקבלים את הפנסיה ו/או הקצבה, ללא יכולת תזוזה מהם, וכן קידום תיקון עוולה/אפליה כלכלית כלפי פנסיונרים שנולדו ב/לפני 1948.
    מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה – כך שההטבה שקיימת כיום במיסוי מוצרים ביטוחיים מסוימים לא תהיה רק לילידי 48 ומטה – אלא לכל מי שמגיע לגיל פרישה חובה.

לא הטבות מגזריות צרות אנו מבקשים, אלא שיפור באיכות החיים של כל אזרחי המדינה, איכות חיים שהולכת ונשחקת כאשר אוכלוסיית המדינה הולכת ותופחת, והמערכות הציבוריות המפוארות עליהן התבססה עד כה הולכות ומתקשות לספק מענה. אני סמוך ובטוח ביכולתך להשמיע את קולך בנוגע הסוגיות הנ"ל במערכת הבחירות הזו, ולהביא לשינוי ולשיפור ממשיים.

 

        שלמה אייזיק,

       נשיא לשכת סוכני הביטוח