מועצה ארצית

יו"ר המועצה סו"ב מקסים דרעי  חבר לשכה משנת 1986 בעלים של א.מתן סוכנויות ביטוח בע"מ

חברי המועצה הארצית :

ליאור רוזנפלד
בקשי יפת
טרבלסי משה
מלכה גבי
ארנון יובל
אברמוביץ אריה
אמסלם ג'קי
ויגודסקי דותן
זילברמן יצחק
טריף עלי
כהן רמי
ליברזון שי
לוין אניה
רגב אילן
אלי שטרק
שכנר יעקב
אדוני מיכה
ורדי קובי
מוחמד ח'טיב
רובין אתי
ורדי אריק
פלד ג'ינה
שבי אבי
כבודי-קריב רחל
לבהר משה
מורי איגור
סלהוב שוש
דהרי מוטי
הוד אודי
בר-און עדי
בן-פורת משה
גרבר רבקה
גרבר מור
קסלמן דניאל
קסלמן ניר
דרורי רות
רפ דביר
אנגלמן יוסי
פנש יורם
שדה שי
דן איילת
הורנצ'יק ליאור
ויקלמן נאוה
זליג מולי
צרפתי קובי
אשורי שמואל
ארגמן עוזי
גולדיס חיים
חורש עופר
יהודה זכריה
נוימן טליה
עופר יובל
אורגל חיים
גואטה עמוס
לוי עזר גיא
סייפר אשר
משה מני
אביטל אודי
עקל נגה
פורת זהבה – סגנית יו"ר
פרידמן – וינרב חוה
אבן-חן אלון
ארליך אלי
גרטי ישראל
וינצר מיכל
ונד עמי
זיו יואל
כהן גנון שוש
פרחי מירה
רוטברג מאיר
שילה מיכל
תמיר יפית
צפריר אורי

מועדי התכנסות המועצה :

3/5/18 – מלון דניאל

14/6/18

24/06/2018 – ישיבת המועצה הארצית שלא מן המנין לאישור הדוחות הכספיים ושינוי תקנון .

6/8/18

22/11/18