מחלקת תביעות בחברות הביטוח

סוכנות וסוכנים יקרים ,

בשבועות האחרונים, יצרתי קשר עם חברות הביטוח לבירור פרטי מייל לשליחת מסמכי דרישת צד ג' מלאים, זאת לאחר שנודע שאין חובת שליחת אי הגשה מקור בדואר.

ואכן ברוב חברות הביטוח זה מיושם. אצל חלקן בצורה יעילה וחלקן מערימות קשיים.

שימו לב להערות ולכמה נקודות חשובות:

– **אישור אי הגשה** – לציין במייל או על אי ההגשה "מבוטחנו אינו מתכוון לתבוע את פוליסת הרכוש שלו".

– **חשבונית מוסך** – מקורית סרוקה בצבע

– **דוח שמאי** – מקורי סרוק כולל קבלה על שכ"ט + תמונות
בבודדת!

– לציין מספר תביעה ככל שיש מספר תביעה . חשוב מאוד לברר
מול חברת הביטוח שאכן רכב צד ג' מבוטח בביטוח רכוש
חברתם.

– ברוב חברות הביטוח לא הקצו מייל נפרד לשליחת מסמכי
דרישה לכן דאגו להרים טלפון יום לאחר השליחה לוודא כי
התקבל.

– שימו לב כי מיילים גדולים ( תמונות לא מכווצות ) עלולים שלא
להגיע אם מדובר במעל 5 MB שלחו את התביעה במיילים
מחולקים ורצופים עם אותו נושא. ציינו בכל מייל כי יתר
המסמכים במייל נוסף.

– עוד בתחילת הטיפול בתביעה בקשו מהשמאי שישלח את הדוח
והתמונות במייל מיד עם סיום עריכתו ובמקביל לשליחתו בדואר.

– שמרו את כל המסמכים המקוריים עד לסיום הטיפול בתביעה
מכיוון שאין לדעת לאן תתפתח התביעה ומכיוון שלא כל החברות
ישרו קו עם מדיניות הפיקוח בנושא.

– יודגש כי הנושא בחיתוליו ואני מאמין שהחברות ישכילו ליישר קו
בנושא.

מצ"ב רשימת מחלקת תביעות בחברות הביטוח .

לרשימה לחץ כאן .

בברכה

סו"ב ישראל גרטי
יו"ר הוועדה לביטוח כללי