מיזם משכנתאות

חברות וחברים יקרים,

ב 19.1.17 פרסמה לשכת סוכני ביטוח קול קורא לגופים בעלי יכולת מקצועית מבוססת בתחום "ייעוץ משכנתאות", להפעלת מיזם ארצי חדש לתכנון משכנתאות, אשר ישמש את חברי הלשכה במתן שירות מורכב זה ללקוחותיהם.

זאת בהתאם לתנאי הסף שנקבעו במסמכי הקול הקורא , לצורך הפעלת מרכז משכנתאות בשת"פ עם הלשכה.

בחודשים שעברו מאז, בחנה הלשכה מספר הצעות לשת"פ, אשר הופנו אליה בעקבות הקריאה לקול קורא שהוצאנו.

אנו מתכבדים לעדכן, כי בימים אלו מתנהלות שיחות אופרטיביות עם שני גופים מוכרים לייעוץ משכנתאות, אשר עמדו במדדים הגבוהים ביותר שהציבה הלשכה.

ברצוננו להודות בהזדמנות זו לכל עשרות הגופים לייעוץ המשכנתאות אשר נענו לקריאתנו והעבירו הצעות לשת"פ, קיימו שיחות ופגישות עם נציגי הלשכה ונרתמו לעניין במלוא הכוונה והרצינות.

להערכתנו, נצא בהכרזה רשמית לגבי הפעלת המיזם הארצי לתכנון משכנתאות כבר בשבועות הקרובים.

 

 

בכבוד רב,

סו"ב יוסי ורסנו – יו"ר תת הועדה לפיננסים