מלגות 2018

סוכנים / ות יקרים שלום רב,

 כמידי שנה בשנים האחרונות משפחת המבורגר והראל  חברה לביטוח בע"מ, מעמידים לרשות חברי הלשכה קרן

 מלגות ללימודי ביטוח דור המשך של חברי הלשכה .

 מצ"ב טופס בקשה לקבלת מלגות לשנת הלימודים 2018

 את הטופס יש לשלוח לכתובת מייל  milga2018@insurance.org.il

 מועד הגשת הטפסים לא יאוחר מיום 25.3.2018

 טופס קבלת מלגה למכללה לפיננסים וביטוח לחץ כאן 

 טופס קבלת מלגה למכללה האקדמית נתניה לחץ כאן