מנורה חסכה בימי הקורונה כ-100 מיליון שקל

לא כל חברות הביטוח הפסידו בימי הקורונה. מנורה מבטחים דיווחה כי בעקבות משבר הקורונה פעלה הקבוצה להתאמת תכניות העבודה שלה לשנת 2020 – ובכך חסכה עשרות מיליונים

לא כל חברות הביטוח הפסידו בימי הקורונה; מנורה מבטחים דיווחה כי בעקבות משבר הקורונה פעלה הקבוצה להתאמת תכניות העבודה שלה לשנת 2020, ובכך תחסוך כ-100 מיליון שקל בשנה זו.

החברה צמצמה את היקף ההעסקה והוציאה כ-20% מעובדי הקבוצה לחל"ת החל מפרוץ המשבר ועד ה-17 במאי. זאת, בנוסף לצמצום היקף המשרה לשאר העובדים ל-80% משרה. עוד קיצצה מנורה מבטחים את שכר יו"ר דירקטוריון והמנכ"ל בשיעור של 10% ושל שאר המנהלים הבכירים בשיעור של 5%, בשלב ראשון, עד לתום שנת 2020.

התייעלות מאוזנת הביאה לחיסכון של עשרות מיליונים | צילום: shutterstock

כמו כן, ועל מנת לאפשר את חזרתם ההדרגתית לעבודה של מרבית העובדים שהוצאו לחל"ת, הוחלט בתאום עם ועד העובדים על שורת צעדים ובכלל זה, הקפאת עדכוני שכר לשנת 2020 (אלא אם כן תוצאות שנת 2020 יעלו על שיעור מוסכם מיעד הרווח המקורי לשנה האמורה), וביטול פעילות רווחה לשנת 2020 תוך יצירה במקביל של קרן רווחה לסיוע לעובדים נזקקים. "בנוסף, פעלה ופועלת הקבוצה לצמצום עלויות ספקים וצמצום של הוצאות הנהלה וכלליות אחרות", הודיעה מנורה מבטחים.

להערכת הקבוצה, ההשפעה הצפויה של התאמת תכנית העבודה על תוצאות הקבוצה, עומדת על סך של כ-100 מיליוני שקלים לשנת 2020 ועל סך של כ-75 מיליוני שקלים לשנה, בשנים הבאות (במונחי שנה מלאה). "ההערכה בדבר החיסכון הצפוי מבוססת על המידע הקיים כעת בידי הקבוצה. התוצאות בפועל של המהלכים הנזכרים עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות, בין היתר, מכיוון שהן תלויות בהשלמת פעולות למיצוי תהליכי ההתייעלות המתוכננים שאינן בשליטה מלאה של חברות הקבוצה וכן השפעות חזרת המשק לפעילות כפי שתהיה בפועל", הבהירו גורמים בקבוצה.

עוד הודיעה החברה כי "שורת הצעדים הרוחבית, הכוללת השתתפות העובדים כמו גם המנהלים במאמץ ההתייעלות, הינה מאוזנת, מידתית וסבירה, ובפרט על רקע תחילת מעבר המשק לפעילות מלאה, ולו באופן מדורג, ונועדה לאפשר לקבוצה לצלוח ביתר בטחון את המשבר שנכפה על המשק בעת הזאת, במגמה להמשיך ביישום האסטרטגיה הכלל ארגונית שלה להשגת רווחיות נאותה לאורך זמן תוך שמירה על טובת לקוחות הקבוצה והשירות הניתן להם".