מסלול 2 תביעות

 

הנושא נמצא בפיתוחו של הפיקוח שטרם החל לחייב את חברות הביטוח לבטח מבוטחים עם 2 תביעות.

נכון להיום, שלוש חברות ביטוח מבטחות מבוטחים עם 2 תביעות: מנורה, שלמה ושומרה (שיצאה עם תכנית חדשה) ישנה עוד חברה גדולה שהבטיחה לתת מענה בקרוב.

ראו טבלה בשקופית הבאה.

מנורה

שלמה

שומרה

•מקיף 3 שנים אחרונות

•2 תביעות ב 3 שנים

•ה"ע 5.000 ₪ בהסדר 3.000 ₪

•ירידת ערך 5%

•שווי רכב מקסימלי 300.000 ₪

•לא ניתן לבטח מבוטח שפוליסה שלו בוטלה באמצע תקופה

•2 תביעות בשלוש שנים

•השתתפות עצמית 3.900 ₪ מקיף 1.490 ₪ צד ג'

•מעל גיל 24

•מקיף 3 שנים אחרונות

•2 תביעות ב 3 שנים אחרונות.

•בעלות פרטית בלבד

•רכבים עד שווי 180.000 ₪

•ה"ע לרכבים עד 100,000 ₪ 4.000 במוסך הסדר. 9.000 ₪ במוסך שאינו הסדר.

•רכבים מעל 180.000 ₪ 8.000 ₪ בהסדר (ניתן להפחית ל 4.000 בתשלום 1.000 ₪ השתתפות עצמית 9.000 ₪ לא בהסדר