מענה לפניות הציבור – רשות שוק ההון

סוכנות סוכנים נכבדים,

 כידוע לכם רשות שוק ההון מטפלת בפניות ציבור אשר מגיעות אליה ומעלות טענות כלפי הגורמים בשוק.

בכל פעם שמעורבים בפניה כזו סוכנים, הרשות מעבירה אליהם בקשה למתן תגובה, והם נדרשים להחזירה באופן מסודר תוך  30 יום מיום הוצאת המכתב מהרשות.
בתשובה של הסוכנים עליהם לכלול את כל המסמכים הנוגעים לפניה, לרבות מסמכים ו/או קבצי שמע שעליהם הטיעונים מסתמכים.
את המסמכים יש לארגן בצורה מסודרת כמוסבר בדוגמאות המצורפות – 
לחץ/י כאן למכתב ההסבר של עו"ד ליאת שטרק, מנהלת מחלקת שירות ותיווך בביטוח ברשות שוק ההון .

 ישנה חשיבות רבה לעבודה נכונה מול החוזרים, ומול חוזר זה בפרט.   
במידה וקיבלתם תלונה והנכם מתקשים להשיב עליה כנדרש ניתן לפנות להתייעצות עם היועצים המשפטיים לחברי הלשכה במחוזות השונים – לחץ/י כאן לפניה ליועצי הלשכה.

 

לחץ/י כאן לחוזר "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור".

 

                                                                                                        בברכה,

 

                                                                                                סו"ב אריאל מונין 

                                                                                          יו"ר הוועדה לביטוח כללי