מענק פרישה מעל 32 שנים

מענק פרישה מעל 32 שנים

צביקה משבנק

כידוע בנוסחת הקיזוז הקבועה בסעיף 9א לפקודה אין לכלול מענק פרישה פטור ממס ששולם בשל תקופת עבודה שקדמה ל- 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות. רשות המסים התייחסה למענק פרישה זה במסגרת חוזר 02/2013 וברצוני להרחיב בדבר.

 

ככלל פורש שבחר לשלם מס על כל מענק הפרישה שקיבל ומשכך לא ניצל כלל פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לא יפגע כלל בפטור ממס לקצבה מזכה ויהיה זכאי לפטור ממס מרבי בשיעור 49% מתקרת קצבה מזכה ואף להגדלת הפטור ממס לקצבה מזכה בשנים 2020 ו- 2025.

 

פורש שמקבל מענק פרישה בשל תקופת עבודה העולה על 32 שנים רשאי לקבוע במעמד קיבוע הזכויות ומילוי טופס 161ד כי אותו חלק מענק פרישה שקיבל בשל תקופת עבודה העולה על 32 שנים שייך לתקופה שקדמה ל- 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות וככל שיימשך בפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה הוא לא ייכלל בנוסחת הקיזוז ומשכך לא יפגע כלל בפטור ממס לקצבה מזכה. מדובר בפרשנות מקלה של רשות המסים הבאה להקל על הפורשים.

 

שיטת החישוב

 1. תחילה יש לחשב מהו מענק הפרישה למשיכה (אין לכלול מענק פרישה המיועד לרצף קצבה).
 2. את מענק הפרישה למשיכה מחלקים בוותק הכולל => מענק פרישה למשיכה לכל שנת עבודה.
 3. את מענק הפרישה למשיכה לכל שנת עבודה מכפילים במספר השנים העולה על 32 => מענק פרישה להתחשבנות.
 4. כעת ניתן לנצל פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה בגין הסכום המתקבל בסעיף 3 על-ידי הכפלת תקרת הפטור ממס הקבועה בסעיף 9(7א) לפקודה (משכורת אחרונה עד 12,380 ₪) במספר שנות העבודה העולה על 32. בהחלט ייתכן שמלוא הסכום יהיה פטור ממס אך ייתכן שחלקו יהיה חייב במס (כל מקרה לגופו).
 5. אותו חלק מענק פרישה פטור ממס מתוך מענק הפרישה להתחשבנות אינו פוגע כלל בפטור ממס לקצבה מזכה וניתן למשוך אותו בפטור ממס בהתאם.

דוגמא א

אדם עבד 40 שנים ופרש ביום 01.01.2019. משכורתו האחרונה 25,000 ₪. חבות פיצויים – 1,000,000 ₪. בקרן פנסיה ותיקה נצברו לו פיצויים בסך 480,000 ₪ ובביטוח מנהלים קצבתי נצברו לו פיצויים בסך 420,000 ₪. המעסיק משלם לו השלמת פיצויים בסך 100,000 ₪ ומענק פרישה נוסף בסך 300,000 ₪.

 

פתרון

 1. מענק פרישה למשיכה: 400,000 = 100,000 + 300,000 (אין לכלול מענק פרישה המיועד לרצף קצבה: 480,000 בקרן פנסיה ותיקה ו- 420,000 בביטוח מנהלים לקצבה).
 2. מענק פרישה למשיכה לכל שנת עבודה: 10,000 = 40 / 400,000.
 3. מספר שנות העבודה העולה על 32: 8 = 32 – 40.
 4. מענק פרישה להתחשבנות: 80,000 = 10,000 * 8.
 5. ניתן לנצל פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה בגין הסכום המתקבל בסעיף 4 על-ידי הכפלת תקרת הפטור ממס (12,380) במספר שנות העבודה העולה על 32: 99,040 = 12,380 * 8.
 6. מענק פרישה למשיכה פטור ממס: 80,000 < 99,040.
 7. מסקנה: ניתן למשוך מענק פרישה פטור ממס בסך 80,000 בלי לפגוע כלל בפטור ממס לקצבה מזכה. מי שירצה ליהנות מפטור ממס מרבי בשיעור 49% מתקרת קצבה מזכה יצטרך לשלם מס על מענק פרישה בסך 320,000 (80,000 – 400,000).

 

דוגמא ב

אדם עבד 40 שנים ופרש ביום 01.01.2019. משכורתו האחרונה 25,000 ₪. חבות פיצויים – 1,000,000 ₪. בקרן פנסיה ותיקה נצברו לו פיצויים בסך 480,000 ₪ ובביטוח מנהלים קצבתי נצברו לו פיצויים בסך 420,000 ₪. המעסיק משלם לו השלמת פיצויים בסך 100,000 ₪ ומענק פרישה נוסף בסך 700,000 ₪.

 

פתרון

 1. מענק פרישה למשיכה: 800,000 = 100,000 + 700,000 (אין לכלול מענק פרישה המיועד לרצף קצבה: 480,000 בקרן פנסיה ותיקה ו- 420,000 בביטוח מנהלים לקצבה).
 2. מענק פרישה למשיכה לכל שנת עבודה: 20,000 = 40 / 800,000.
 3. מספר שנות העבודה העולה על 32: 8 = 32 – 40.
 4. מענק פרישה להתחשבנות: 160,000 = 20,000 * 8.
 5. ניתן לנצל פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה בגין הסכום המתקבל בסעיף 4 על-ידי הכפלת תקרת הפטור ממס (12,380) במספר שנות העבודה העולה על 32: 99,040 = 12,380 * 8.
 6. מענק פרישה למשיכה פטור ממס: 99,040 < 160,000.
 7. מסקנה: ניתן למשוך מענק פרישה פטור ממס בסך 99,040 מבלי לפגוע כלל בפטור ממס לקצבה מזכה. מי שירצה ליהנות מפטור ממס מרבי בשיעור 49% מתקרת קצבה מזכה יצטרך לשלם מס על מענק פרישה בסך 700,960 (99,040 – 800,000).

 

צביקה משבנק רו"ח  (LL.MTZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)                                   

להעברת פניה לייעוץ : לחץ/י כאן

כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730 

טלפקס: 03-7535536  נייד: 052-3493929  דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net

 

לחוזרים קודמים :

חוזר 260 – עדכון סכומים ותקרות 2019

חוזר 261 – קרן השתלמות לאחר פטירה

חוזר 262 – עדכון סכומים ותקרות ביטוח לאומי לשנת 2019

חוזר 263 – נכות ומיסוי פנסיוני

חוזר 264 – יתרת ההון הפטורה ממס