חוקי "ההסדרים" משולחנו של לוביסט הלשכה – לירן בן הרוש

עם כינונה של הממשלה החדשה והמשא והמתן המתיש בין חלקי הקואליציה החדשה, האתגר המשמעותי הראשון בה תיבחן חוזקתה

הוא תקציב המדינה הקרוב וחוק ההסדרים בו נכנסות רבות מן הרפורמות כהליך חקיקה שלם. שיטה זו בו מובא לאישור חברי הכנסת חוק עב כרס ללא זמן נאות לדון ברכיביו, נועדה כדי לעקוף ברבות מן המקרים את הליך החקיקה הרגיל על ידי ועדות הכנסת השונות כל אחת בתחומה, זאת כדי לקדם את רצון משרדי הממשלה ללא עיכובים מצד הרשות המחוקקת. אחת מן הרפורמות לדוגמה בשוק ביטוחי הבריאות שעברה בחוק ההסדרים בשנת 2016 גרמה למבוטחים במקרים רבים להישאר לקבלת שירות נחות וללא כיסוי מתאים.

 

הרשימות – רשימות מוסכים, רופאים ושמאים בהסדר, אותן מספקות חברות הביטוח למבוטחים מבטאת פרקטיקה נהוגה בשוק הביטוח. בו המבוטח בוחר את אנשי המקצוע לפי רשימה מסוימת. פרקטיקה זו הולידה שלל עיוותים וחשש מחוות דעת לא מקצועית שמהווה בסופו של תהליך, פגיעה בזכויותיו של המבוטח במימוש הפוליסה שברשותו וקבלת השירות המיטבי עבורו הוא משלם.

 

תחום ביטוחי הרכב רבות דובר בועדת הכלכלה בכנסת ישראל על הסדרים אלו והתוצרים השליליים שבאים בעקבותיהם. עוד בשנת 2016 עת חוקק חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב שיזם שר התחבורה דאז ח"כ ישראל כ"ץ  יצא ח"כ דוד ביטן, היו"ר המיועד לניהול ועדת הכלכלה בכנסת הנוכחית כנגד פרקטיקה זו וקבע כי הסדרים אלו פוגעים הן בנותן השירות והן במבוטח בשל ניגוד העניינים המובנה בו חברות ביטוח יכולות להשפיע על שיקול דעתו ועל פרנסתו של נותן השירות ברצותן לצמצם את עלויות השומה.

 

תחום ביטוחי הבריאות בחוק ההסדרים 2016 שכזכור, הינו ספיח לחוק תקציב המדינה עברה רפורמה בתחום ביטוחי הבריאות ובה הוחלט כי כל החזר לניתוח פרטי יהיה אפשרי אך ורק בהתקיימם של שני התנאים הבאים – 1. המנתח יהיה רופא בהסדר של חברת ביטוח 2. בית חולים פרטי שנמצא גם הוא בהסדר. יחסי הגומלין בין נותני השירותים שמתקבלים להסדרים אלו מול משלמי השירות מצמצמים ללקוחות את יכולת בחירת הרופאים  וחמור מכך, אם הלקוח המבוטח אינו בוחר את הרופא מהרשימה ובשונה מתאונה בביטוח רכב,  לא יקבל החזר כספי כלל.  חברות הביטוח אינן מחויבת על ידי הממונה להחזיק את כלל הרופאים בעלי המומחיות השונות כך שמקרים אשר בהם המבוטחים אינם מוצאים רופא מומחה בטיפול מסוים נותרים ללא מענה. על הממונה להגדיר הגדרות רפואיות מובהקות ובתעריפון קבוע ולהרחיב את רשימות ההסדר  מי שיעמוד בקריטריונים אלו יוכל להיכנס בתעריף קבוע וידוע מראש.