ניהול תהליכים פנסיוניים במשרד הסוכן ופרישה מוקדמת בעידן הקורונה

סו"ב רון קשת וסו"ב אלון דור בהרצאה על ניהול תהליכים פנסיוניים במשרד הסוכן ופרישה מוקדמת בעידן הקורונה כפי ששודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח