סייבר

מדובר בהזדמנות עסקית לכולנו.

רשות הסייבר של מדינת ישראל, רואה בביטוח הסייבר אחד כאחד מהדברים

החשובים ביותר בקרות מתקפת סייבר על ישראל.

סייבר – פוליסת הסייבר הינה חדשנית וייחודית ונועדה לכסות נזקים למבוטח  ו/או לצד שלישי

כתוצאה מחדירה ו/או ניסיון חדירה בלתי מורשית למערכות המידע של המבוטח.

כיום פעילות עסקית של כל עסק מהקטן ועד הגדול, מתבססת על טכנולוגיה ואינטרנט.

מחד הדיגיטציה מעניקה ערך עצום לפעילות של העסק אולם מאידך גם חושפת את העסק לסיכונים

משמעותיים. מתקפות הסייבר הולכות ונעשות שכיחות יותר ובעלות נזק גדול יותר שכולל

אובדן מיידע חשוב, חשיפת מידע והפצתו.

מדובר בביטוח בסיסי לכל עסק אשר יש לו חלק גדול מאוד בהחזרת העסק

לתפקוד תקין (בדומה לביטוח אבדן רווחים).

אין מבוטח עסקי שלא זקוק לביטוח סייבר. מדובר היום בעלויות נמוכות ביותר אל מול הנזק העצום שעלול

להיגרם למי שלא רוכש ביטוח זה.