סיכום החוזרים הרגולטוריים לשנת 2017

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של חברי הלשכה,

הכין לבקשת הנהלת הלשכה עבודת מעמיקה ורחבת היקף של ריכוז כל החוזרים והטיוטות והשינויים הרגולטוריים בשנת 2017 הנוגעים לסוכני הביטוח וסוכנויות הביטוח.

הטבלה מחולקת לפי חוזרים ולצידם השינויים לעומת חוזרים קודמים ולאחריהם טיוטת חוזרים בצרוף הערות לשימושכם .

בברכת שנה אזרחית טובה ומוצלחת .

רענן שמחי,

מנכ"ל הלשכה

להורדה לחץ כאן