עדכון חוק ההסדרים – סו״ב עאטף עשוי

ביום שלישי, 02.05.2023, נערך דיון סוער בוועדת הכספים בראשותו של יו"ר ועדת הכספים מר. משה גפני ובהשתתפות חברי הכנסת מרוב סיעות הבית יחד עם השתתפות חברי לשכת סוכני הביטוח, יועצים פנסיונים ונציגים בכירים במשרד האוצר.

הדיון דן בהצעה לפי סעיף 36 לחוק ההסדריםאיסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות עם יועץ פנסיוני, שתוטל עליו ענישה כספית.

הדבר החשוב ביותר, כי המונח "יועץ פנסיוני" עומדים מאחוריו בעיקר 5 הבנקים הגדולים בישראל אשר מחזיקים ברישיון יועץ פנסיוני ומעניקים ייעוץ פנסיוני באמצעות יועצים פנסיונים המועסקים בהם, להלן: "הבנקים".

לכן, במסגרת הצעת חוק ההסדרים, מוצע לאסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות לגוף מוסדי עם ייעוץ פנסיוני.

אנו סוכני הביטוח בעד הצעת החוק, מבקשים להרחיב את ההצעה ולאפשר גם לנו כסוכני ביטוח להיות חלק מהחוק מאחר ויש מקרים שאין ביכולתנו לספק שירות ללקוחות מסיבות שונות. בקשתנו לאפשר לנו לתת שירות וייעוץ ללקוחות גם באם מדובר בלקוח יחיד בחברה כזו או אחרת.

הדבר החשוב שאנו מבקשים שהחוק יחול בעוד ענפים, חיים, רכוש וכד'.

למטרה זו, גיסנו חברי הכנסת מכל סיעות הבית, הסברנו להם בצורה מפורשת מהות הצעת החוק והם הבינו והביעו הסכמה ותמכו בבקשתנו. לעומת, שנציגי רשות שוק ההון וחברות הביטוח הביעו התנגדות להוספת סוכני הביטוח בהצעת החוק.

יוטעם, כי מטרת לשכת סוכני הביטוח שנהיה חלק מהחוק בכל הענפים, בעזרת חברי הכנסת בוועדה זו וכולנו תקווה שנצליח במשימה קשה זו.

בסיכום הישיבה, ביקש יו"ר ועדת הכספים מהאוצר לשקול את נושא העצום הכספי ולהכניס הקלות בהצעת החוק שתתוקן בהתאם לבקשות שלנו בהתכנסות הישיבה הבאה לוועדת הכספים.

בכבוד רב,

סו"ב עאטף עדוי

מרצה לביטוח