משולחנה של וועדת הביקורת הוועדה נפגשה 2 פגישות פרונטליות ו2 פגישות בזום. הוועדה מינתה את אורנה יחזקאל כסגנית יו"ר והצביעה בעד המלצה למינוי רו"ח קובי נבון לתפקיד המבקר הפנימי…

משולחנה של וועדת הביקורת

הוועדה נפגשה 2 פגישות פרונטליות ו2 פגישות בזום.

הוועדה מינתה את אורנה יחזקאל כסגנית יו"ר והצביעה בעד המלצה למינוי רו"ח קובי נבון לתפקיד המבקר הפנימי של הלשכה.

נדרשנו לבדיקת הוצאת כספים בסוף הקדנציה הקודמת וגם בתחילת הקדנציה הנוכחית, שלא ע"פ התקנון והעברנו דרישה לקבל תיעוד של תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לאופן שבוצעו.

אנו תקווה גדולה שבמהלך הקדנציה הנוכחית, נידרש לביקורת בונה ולא נשכנית ובכל מקרה נעשה כל שלעייל ידנו בכדי למנוע פרסומים בעיתונות המקצועית ו/או הכללית , כאלו שעלולים חלילה להכפיש את שמנו הטוב כחברי לשכת סוכני הביטוח. בישראל.

לרשותנו ייעוץ מקצועי ושוטף ברמה גבוהה  שניתן לנו ע"י רו"ח קובי נבון ועו"ד פיאד טמיש.

נציגים שלנו יהיו משקיפים בישיבות המועצה הארצית, הוועד המנהל, וועדות הכספים, האיתור, ההתקשרויות, הכנסים והתקנון מתוך כוונה לוודא שהגופים המכובדים הללו מקיימים את תפקידיהם ברוח חוק העמותות ותקנון הלשכה.

נאחל לכולנו עבודה פורייה וקדנציה מלאה בעשייה טובה ובעיקר שקטה למען חברי הלשכה.

שלכם איציק אורן – יו"ר וועדת הביקורת.

בשם כל חברי הוועדה:- אורנה יחזקאל, איגור מורי, גיל בן נון, יהודה צורים, מאיר קדוש, משה בן עמי.