עוד סיבה מדוע חשוב להיות חבר לשכה – מעשה שהיה כך היה

סיפור קצר ותובנות בצידו

סוכן ביטוח, חבר לשכה (יש להדגיש!), נתבע על ידי מבוטח. פנה הסוכן לחברת הביטוח במסגרתה רכש ביטוח את פוליסת האחריות המקצועית. תגובת חברת הביטוח לא איחרה לבוא וזו, ספק רב, יש לומר, אם נוסחה בלשון אשר יש בה כדי לעודד את סוכן הביטוח הנתבע בדבר רצונה של חברת הביטוח לעמוד לצד סוכן המבקש סיוע משפטי. חברת הביטוח ביקשה להבהיר לסוכן כי הסיוע המשפטי שיקבל עומד בסימן שאלה תוך שהיא מציגה לסוכן "עובדות" שנלקחו מתוך כתב התביעה שהוגש כנגדו, אשר לטעמה של חברת הביטוח, אינו עולה בקנה אחד עם הכיסוי הביטוחי שברשותו.

הסוכן השכיל לשנס מותניים ופנה ללשכת סוכני הביטוח – הרי הוא חבר לשכה גאה! עניינו של הסוכן הגיע לשולחנה של המחלקה המקצועית-משפטית של הלשכה. לאחר שבחנו את מכתבה של חברת הביטוח לסוכן, בעצה משותפת, פנו יועצי הלשכה, עו"ד פיאד טמיש (יועמ"ש הלשכה) ועו"ד יניב מאיר (היועץ המקצועי ללשכה), לחברת הביטוח והציגו את עמדת הלשכה הנחושה בעניינו של הסוכן: "במכתבכם העליתם טענותיו של התובע נגד הסוכן כאילו ומדובר בעובדות שהתרחשו – מהיכן הקביעה? האם חברתכם היא על תקן גורם שיפוטי?", הלינו יועצי הלשכה כלפי חברת הביטוח. עוד הוסיפו השניים כי השימוש של חברת הביטוח במכתבה לסוכן בציטוטים מתוך חריגי הפוליסה המכוונים לכך כאילו ומעשיו של הסוכן נכנסים תחת הגדרת "מחדל של אי יושר, תרמית והונאה, חריגה מסמכות ביודעין, מעילה באמון…" משמש, במקרה הטוב, חוסר הבנה של המקרה בו עסקינן ובמקרה הפחות טוב – זלזול בוטה כלפי עבודת סוכן הביטוח. "אנו, כלשכה, רואים בכך קו גבול דק שיש להימנע ממנו ומשכך נבקשכם לחזור בכם מאותן אמירות ורמיזות שאין להן כל מקום. שימושכם באמור, מתוך מטרה להתנות את ייצוג הסוכן בהליך המשפטי, פסול בעיננו ומעלה תהיה באשר לדרך התנהלות חברתכם בתביעת סוכן שכל עניינה, לכל היותר, רשלנות (מבלי לקבוע מסמרות בעניין) – פוליסה אשר זו מהות הכיסוי הביטוחי בה", נדרש במכתב.

בסיום מכתב הפנייה שהועבר מטעם המחלקה מקצועית-משפטית של הלשכה לחברת הביטוח הובהר כי עמדת חברת הביטוח לפיה היא מתנה את הייצוג המשפטי ככל ויסתבר כי בעת האירוע לא התקיימו תנאי הפוליסה במלואם, ובנוסף, בכפוף לחתימת הסוכן על מסמך המבקש ממנו להסכים להתניות שציינה חברת הביטוח – אינה סבירה, מה גם שמהלך זה פועל כנגד האינטרס של המבוטח, פסולה, ומשכך אין כל מקום להתנייה האמורה, דרשו יועצי הלשכה.

אם כך… כיצד מסתיים סיפורנו? – "קראנו בעיון את הטענות. לאור טענות (התובע) נכתבו הדברים שנכתבו במכתב הכיסוי, למען הזהירות ומבלי להביע עמדה ביחס לטענות לגופן", הסבירה חברת הביטוח. ולסיום, ביקשה חברת הביטוח לתקן עצמה: "המבוטח אינו נדרש לחתום על מכתב הכיסוי, אלא רק לאשר את קבלתו ולחתום על ייפוי כוח שיאפשר טיפול בתביעה והגשת הגנה".

תוצאתם של דברים – בא השקט והחיוך שב לפניו של סוכן הביטוח חבר לשכה.

סיפור קצר? – כן.

תובנות בצידו? – כן.

גם את/ה חבר/ת לשכה? – זכרו, יש לכם ערכים מוספים! הלשכה עומדת איתנה לצידכם ועבורכם!