על הלשכה

על הלשכה

לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל אביב לפני 74 שנים והיא מהווה את הגוף היציג והמייצג של סוכני הביטוח בישראל.

הלשכה מונה כ­- 4,500 חברים, שהינם סוכני ביטוח עצמאיים.

הלשכה היא עמותה וולנטרית מנוהלת על ידי האסיפה הכללית, המועצה הארצית והועד המנהל. ללשכה הנהלה מקצועית שבראשה מנכ"ל הלשכה.

בין מטרותיה העיקריות של הלשכה כפי שהן מוגדרות בתקנון :

 

  • עמידה על האינטרסים הכלכליים ועל משמר המקצוע ורמתו למען הגנת ענייניו של המבוטח
  • קיום פיקוח וביקורת מקצועיים והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקה מקצועיים
  • שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח לרבות רמת ההתמחותם של סוכני הביטוח העתידיים.

קרא עוד