ביטוח אחריות מקצועית רפואית – המבוטחים מצפים לכם
מאת: עו"ד שירלי גינזבורג, יועצת לחברי לשכת סוכני הביטוח בתחום אחריות מקצועית רפואית

אחד הביטוחים החשובים, המעניינים והמורכבים ביותר, אך כזה שהצורך בו ברור, המודעות אליו גבוהה ופועל יוצא מכך הוא איננו "מוצר דחיפה" אלא מוצר מבוקש בזכות עצמו-
נעים להכיר: ביטוח אחריות מקצועית רפואית/פארא רפואית.

הביטוח מיועד לכל מי שעוסק ברפואה, כולל המוסד הרפואי (מרפאות, מרכזים רפואיים, מכונים, מעבדות) וכן צוות רפואי ופארא רפואי.

חקיקה רלוונטית, שורה של פסקי דין וחוזרי משרד הבריאות מחייבים את המוסד הרפואי והרופאים לערוך ביטוח אחריות מקצועית רפואית המשקף את פעילותם. ריבוי התביעות ודרישות הפיצוי תורמים אף הם להעלאת המודעות לביטוח אשר מהווה פתרון בהעברת הסיכון למבטח בגין תביעות רשלנות רפואית .

מחד גיסא, במדינת ישראל חלק גדול מהרופאים מבוטחים בעבודתם בפרקטיקה הפרטית שלהם במסגרת תאגיד הבריאות בו הם עובדים (בית חולים/קופת חולים) אך מדובר בביטוח קולקטיבי שבדומה לכל ביטוח, גם בו יש תנאים וחריגים. מאידך, ישנן מרפאות פרטיות, מכונים, מעבדות ורופאים אשר מקדישים את כל זמנם במסגרת הפרקטיקה הפרטית ולכן הם זקוקים לביטוח פרטי וזאת מבלי להכביר מילים על אלפי מרפאות השיניים אשר מחויבות לבטח את המרפאה והצוות.

המסקנה: ישנם אלפי מבוטחים פוטנציאליים שישמחו לקבל הצעות ביטוח, טיפול וליווי אישי מסוכן ביטוח. ברם, אליה וקוץ בה. מדובר בביטוח מורכב שחשיפה בו עלולה לעלות ממון רב ואף הליך משמעתי במשרד הבריאות.

מדוע ביטוח אחריות מקצועית רפואית הינו ביטוח מורכב יותר ?

  • יש לבצע הצלבה עם הביטוח התאגידי של הרופא, ככל שקיים על מנת לאתר חשיפות מחד אך להימנע מכפל ביטוחי מאידך;
  • המשמעות של בסיסי הביטוח הינה מהותית עקב החשיפה הפוטנציאלית וסכומי התביעות הגבוהים;
  • יש לשקף במדויק את הפעילות מול המבטח ולתפור "חליפה אישית" לכל מרפאה;
  • הביטוח אמור לכלול גם את הגורם המשלח ולא רק את הצוות הרפואי/פארא רפואי;
  • יש צורך בליווי משפטי צמוד שיבצע הצלבה בין המפרט הביטוחי לבין התחייבויות חוזיות שנטל על עצמו המבוטח;

 

מהו הערך המוסף של הביטוח למשרד סוכן הביטוח ?

  • מקדמת דנן מעט מאד סוכנויות ביטוח עסקו בתחום זה ויש ביקוש לליווי אישי של סוכן מיומן ;
  • הביטוח מהווה "מפתח בדלת" לכניסת הסוכן לעסקים חדשים בתחום, שכאמור, איננו "מוצר דחיפה";
  • מבוטחים אשר יש להם סוכן ביטוח שבאמצעותו רכשו ביטוחים אחרים (אישיים או עסקיים) ישמחו לקבל פתרון גם בנושא זה מסוכן הביטוח האישי, עליו הם סומכים;
  • הפרמיה השנתית בביטוחי אחריות מקצועית רפואית איננה מבוטלת והעמלות, כידוע, נגזרות מהפרמיה..
  • ו.. ביטוח מעניין – כבר אמרנו ?

———————————– ————————– ——————————–

עורכת-דין שירלי גינזבורג (LL.B, LL.M), רישיון בכל ענפי הביטוח ממשרד האוצר – יועצת לחברי לשכת סוכני הביטוח בתחום: אחריות מקצועית רפואית.

www.ShirLaw.co.il

 

* המידע המשפטי המובא לעיל הינו מידע כללי וחלקי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי פרטני .