רפורמת הבריאות – תמונת מצב ועדכון בנוגע לפעילות הלשכה