שת"פ עם חברת טריא – השקעה בפלטפורמת הלוואות חברתיות

חברות וחברים יקרים,

בעידן של סביבת ריבית נמוכה, תוך שעיקר האלטרנטיבות הקונבנציונליות מאגדות חשיפה רבה לשוק ההון, טריא מהווה חלופה אפקטיבית להשקעת כספים מחוץ לשוק ההון ופיזור סיכונים לכספי המשקיעים.

ישנם אפשרויות לביצוע הפקדות תקופתיות ומשיכת אנונה.

כל זאת, בנוסף לפיזור רחב יותר של תיק ההלוואות והשקעה במסלול מגובה בטוחות כנגד תיקי ההלוואות בהם מושקעים כספי המלווים.

בסה"כ, התנאים הניתנים למשקיעים באמצעות חברי הלשכה עדיפים ביחס לתנאים הסטנדרטיים שמציעה טריא למשקיע הבודד.

תחום הפלטפורמות להלוואות חברתיות הינו תחום אשר נמצא בהסדרה חקיקתית תחת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, שהוא גם הרגולטור של חברות הביטוח, בתי ההשקעות ובעלי הרישיון הפנסיוני בישראל.

לחץ כאן –  עלון תנאים למשקיעים באמצעות חברי לשכת סוכני הביטוח

לחץ כאן – מצגת של מר יאיר בן דוד – מנהל תחום תאגידים "Tarya" – "פתרונות אשראי וחסכון נזיל ללקוחות חברי הלשכה"

ראו כתבה בעניין הסדרת הרגולציה בתחום האשראי החוץ בנקאי :

אמצעי התקשרות לחברי הלשכה עם קשרי סוכנים של טריא:

יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות

נייד: 050-7104639

מייל: yairb@tarya.co.il

אתר: www.tarya.co.il

בכבוד רב,

סו"ב יוסי ורסנו  C.F.P

יו"ר תת הועדה לפיננסים