פוליסת ביטוח החובה היא היחידה שעדיין מודפסת בנייר • לאחר השלמת הליכי החקיקה יימצא פתרון לכלל ציבור המבוטחים ביחס לפוליסות ביטוח החובה הדיגיטליות

החל מתאריך תחילת ביטוח 2 באוגוסט 2019, עוברת חברת הביטוח שומרה למשלוח העתק תעודת החובה בפורמט PDF בדוא"ל. בכך מצטרפת שומרה למנורה שכבר עובדת מעל חצי שנה במתכונת דומה.

בשלוש השנים האחרונות מקדם משרד האוצר, בעקבות פעילות הלשכה, את נושא הפקת תעודת החובה הדיגיטלית ומשלוחה למבוטח על מנת לייתר את התנאי בצורך לבצע החלפת רכב או ביטול פוליסת חובה בהחזרת התעודה המקורית.

במפגש שהתקיים לפני כחודש הציגו מנהלי שומרה בפני הוועדה הטכנולוגית בלשכה את האסטרטגיה של שומרה כחברת סוכנים בעידן דיגיטלי ואת החזון הדיגיטלי לשנים הקרובות. לפי האסטרטגיה שהוצגה – שומרה רואה בטכנולוגיה אמצעי להעצמת הסוכן, ופועלת במרץ רב לביצוע טרנספורמציה לדיגיטל לתהליכי הליבה מול הסוכנים והחצנת שירותים למובייל.

סוכם כי שומרה תשקול מתן פתרונות נוספים שיקלו על עבודתם השוטפת של הסוכנים ויקלו עליהם בתהליך הטרנספורמציה לדיגיטל בהתאם לעולם הביטוח המתעדכן. באיגרת לסוכניה כותבת שומרה כי "במעמד אישור התעודה במערכת ההפקה ה'ירוקה' או בממ"ש, תעודת המקור תשמר עבור מבוטחיכם במשרדי החברה. על גבי התעודה יודפס סימן בולט המעיד על כך שמדובר בהעתק".

יו"ר ועדת הטכנולוגיה, סו"ב עמוס גואטה, מוסיף: "בהמשך לפגישות ועדת הטכנולוגיה עם חברות הביטוח מברכת הוועדה את שומרה על הצעד המבורך. אני מאמין שביום שבו כל חברות הביטוח יעברו למודל החובה הדיגיטלי ניתן יהיה להכריז בצורה רשמית על תום עידן המדפסת.

"כבר לפני שנים רבות חלמו על עידן המשרד ללא ניירת והיום נראה לי יותר מתמיד שהעידן הזה עומד להגיע וכבר לא יהיה צורך במדפסת שכן הכל יהפוך לדיגיטלי".

לדברי גואטה הוועדה הטכנולוגית נפגשת עם כל חברות הביטוח במטרה לשדרג את השירותים הטכנולוגיים לסוכנים. בשבוע שעבר התקיים מפגש עם חברת איילון ובעקבותיו יצאו בקרוב בשורות נוספות כמו בשומרה.

יו"ר ועדת הביטוח האלמנטרי בלשכה, סו"ב ישראל גרטי, ביקש להבהיר: "א. אני מברך על הודעת שומרה. ב. יחד עם זאת, הואיל ומדובר עדיין על הליכי חקיקה, הוועדה האלמנטרית תמשיך לדחוף ולקדם את תיקון הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) ולהביא פתרון כולל לציבור המבוטחים ביחס לפוליסת ביטוח חובה דיגיטלית מעודכנת ומתאימה לתקופתנו מדובר בצעד ראשון אך לא סופי. משלוח תעודה במייל מחייבת את אישור המבוטח שהוא קיבל את התעודה רק במייל, לאחר שהחקיקה תעבור נהיה במקום אחר כי המבוטח יקבל את התעודה בכל דרך שהיא אך לא יהיה צורך בהסכמתו".

סו"ב גואטה. "לפני שנים רבות חלמו על עידן המשרד ללא ניירת"  | צילום: באדיבות המצולם

יתרונות המהלך

  • תהליך ביטול/הקפאה/החלפת רכב קל ומהיר ־ אין צורך בהחזרת תעודה מקורית או הצהרת אובדן כתנאי לביטול
  • במקרה בו לא הודפס מקור
  • ניתן לשמור ולהדפיס העתקים מהתעודה ללא הגבלה
  • יתאפשר לבצע הדפסה חוזרת גם של תעודה ששולמה בבנק (כולל חותמת הבנק)
  • המבוטח יכול להוריד לעצמו העתקים מהאזור האישי שבאתר החברה