מצורף לעיונכם טיוטת תקנון העמותה אשר מוצע לאישורכם

חברות וחברי הלשכה היקרים,

אני מצרף לעיונכם את טיוטת תקנון העמותה אשר מוצע לאישורכם. (לצפיה בעמוד הועדה והטיוטות לאישורכם לחצו כאן) נעשתה כאן עבודה מקצועית ומקיפה שתכליתה , בין היתר, לשפר ולהסדיר תהליכי עבודה של העמותה לטובת חבריה.

הינכם מתבקשים לקרוא בעיון ולהעיר את הערותיכם עד ליום 04.03.21 לכתובת המייל : vadot@insurance.org.il   ואנו בועדת התקנון נבחן את הערותיכם ונתייחס בהתאם.

האסיפה תתקיים ביום  24.03.21  בשעה 12:00 פרטים לגבי מיקום הישיבה ואופן ביצוע ההרשמה וההצבעה ימסרו בהמשך בהתאם למגבלות הקורונה .

אני מבקש להודות בהזדמנות זו לכל חברי ועדת התקנון אשר טרחו ועמלו על ביצוע התיקונים, יחד עימי כדי להגיש לכם את התקנון החדש המוצע כעת לאישורכם.

 

בברכה,

אורי צפריר, יו"ר

ועדת התקנון