1.4 מיליון ילדים טרם הצטרפו לתכנית "חיסכון לכל ילד"

בשבוע הבא תסתיים זכות הבחירה של ההורים והאחריות על בחירת תכנית החיסכון של ילדים, שהוריהם טרם בחרו עבורם חיסכון, תעבור לידי המדינה

אכזבה במשרד האוצר מהיקף ההצטרפות לתכנית חיסכון לכל ילד, שבה המדינה מפקידה 50 שקל בחודש לילד עד גיל 18. חמישה וחצי חודשים מתחילת התכנית שיזם שר האוצר, משה כחלון, נבחרו תכניות חסכון עבור כמחצית מהילדים הזכאים להן. ל־1.4 מיליון ילדים לא נבחרו עדיין תכניות חסכון.

על פי נתוני האוצר, עד כה נבחרו תכניות חיסכון עבור 1,563,000 מהילדים הזכאים. מתוכם, כ־945,000 מההורים פתחו תכנית חיסכון בקופות גמל וכ־618,000 מהם פתחו תכניות בבנקים. ל־1.4 מיליון ילדים לא נבחרו עדיין תכניות חסכון כאשר נותר פחות משבוע לבחירת התכנית.

באוצר מבהירים כי במידה והורה לא יבחר את הבנק או קופת הגמל עבור ילדיו עד ה־31 בדצמבר, המדינה תבצע בחירה באמצעות מנגנון ברירת המחדל לחיסכון לילדים במקום ההורים. לילדים עד גיל 15 תפתח תכנית החיסכון בקופת הגמל באופן אקראי, ולילדים מעל גיל 15 תפתח תכנית חיסכון בבנק. המדינה תבצע את הבחירה בסבב מחזורי עבור הילדים שיוותרו ללא תכניות חיסכון.

תכנית חיסכון לכל ילד יצאה לדרך באופן רשמי לפני כחצי שנה. במסגרת המכרז שפרסמה חטיבת המימון ואשראי באגף החשב הכללי במשרד האוצר נבחרו 9 בנקים מכל 5 הקבוצות הבנקאיות ו־12 קופות גמל. ההפקדות בחשבונות החיסכון מתבצעות על ידי המוסד לביטוח לאומי, שיפקיד בחשבונות החיסכון על שם הילדים סכום חודשי של 50 שקל עבור כל ילד זכאי. בנוסף, כל הורה זכאי לבחור להוסיף לסכום 50 שקל נוספים אשר ישולמו על ידי הביטוח הלאומי מתוך קצבת הילדים שמקבל ההורה.

עם פתיחת התכנית בחודש דצמבר 2016, שיעורי הבחירה של ההורים היו גבוהים כך שבשבועות הראשונים גדלו מספר התכניות הנבחרות בכ־60־70 אלף תכניות מידי שבוע. ככל שחלף הזמן ירדה כמות הבחירות לכ־20־30 אלף תכניות בכל שבוע, ובמקביל גדל חלקה של המערכת הבנקאית בשיעורי הבחירה של האזרחים על חשבון חלקן של קופות הגמל, ופחת שיעור סכום ההפקדה הנוספת מסך הקופות שנפתחו מ־81% ל-68%.

"זאת הפעם הראשונה שמדינת ישראל חוסכת כסף עבור האזרחים שלה. אני פונה להורים – 'בחרו תכנית עבור הילדים, מדובר בהחלטה דרמטית עבור העתיד שלהם. בכסף הזה הם יוכלו לרכוש השכלה גבוהה, לפתוח עסק ולהשיג הזדמנות שווה יותר לחיים", אמר כחלון. סו"ב יוסי ורסנו, יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה, אמר בתגובה כי "התופעה המסתמנת מעידה על אדישות כללית בקרב ציבור ההורים בישראל באשר לבחירה יזומה לחיסכון לכל ילד ודאגה לעתיד הכלכלי של הדור הבא. הממצאים מחזקים את קלות הדעת שבה פעלה המדינה כאשר החליטה להפיץ את "חיסכון לכל ילד" ללא סוכני ביטוח מורשים. על הרגולטור להחזיר את סוכני הביטוח אל הציבור גם בחסכונות לילדים וגם במוצרים הפנסיוניים. אחרת, הציבור ימשיך להיות מנותק ואדיש, כך שבסופו של דבר יוותר ללא אופק פיננסי ופנסיוני המותאמים להבטחת עתידו".