ביטוח בריאות – הראל חברה לביטוח

פוליסת ביטוח הבריאות הקולקטיבי של "הראל חברה לביטוח" אשר
נתפרה במיוחד עבורכם, חברי הלשכה.

חשיבות הפוליסה לביטוח בריאות קולקטיבי טמונה בהבטחת השמירה על איכות חיינו ולעיתים אף
להצלתם. אנו תקווה כי לעולם לא תזדקקו לה, אך לכל מקרה – טוב שתהיה.

פרוספקט ביטוח בריאות לשנת 2018

תנאי פוליסה לשנת 2018

טופס הצטרפות לתוכנית ביטוח הרפואי הקבוצתי לחברי לשכת סוכני ביטוח ובני משפחותיהם

שאלונים להשלמת פרטים רפואיים

טופס הוראת קבע

הרחבות למבוטחים קיימים בפוליסות הבריאות – חברי לשכת סוכני ביטוח