ביטוח סיעוד – כלל חברה לביטוח

הביטוח הסיעודי הוא אחד הביטוחים החשובים והנחוצים ביותר להגנה על הנכסים כלכליים של הפרט.

עלות האשפוז הסיעודי נעמדת באלפי שקלים בחודש והיעדר ביטוח ופיצוי חודשי ראוי יש בו כדי לרושש את המשפחה.

 

 

חוברת גילוי נאות ופוליסה 04/2011

טופס הצטרפות לחברי לשכה ובני/ות זוגם/ ילדיהם/ נכדיהם

דף מידע לקראת הצטרפות לביטוח