ביטוח אחריות מקצועית – איילון חברה לביטוח

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל

 1. הרחבת אובדן מסמכים על מלוא גבול האחריות וללא תוספת פרמיה
 2. הרחבת אי יושר עובדים ללא תוספת פרמיה
 3. הרחבת הוצאת דיבה ללא תוספת פרמיה
 4. הרחבת תקופת גילוי – 6 חודשים ללא תוספת פרמיה
 5. תקופת דיווח מוארכת – 180 יום
 6. הרחבת תקופת גילוי מוארכת לסוכני ביטוח שפרשו (Run Off)- במידה והיו מבוטחים באיילון במשך 5 שנים רצופות תוענק להם תקופת גילוי של 7 שנים ללא חיוב פרמיה .
 7. הרחבת תקופת גילוי מוארכת לעיזבון המבוטח ( (Run Off – מבוטח שנפטר והיה מבוטח באיילון במשך 5 שנים רצופות תוענק לעיזבונו תקופת גילוי של 7 שנים ללא חיוב פרמיה.
 8. פטור מתשלום השתתפות עצמית – במידה והתביעה כנגד המבוטח תדחה או שהמבוטח יזוכה במשפט בתביעה כנגדו, יהיה פטור מתשלום ההשתתפות העצמית .
 9. הרחבה למוות כתוצאה מתאונה
 10. תאריך רטרואקטיבי – יום קבלת רישיון סוכן
 11. הלשכה מעורבת במידת הצורך בדיון בתביעות ובמקרים של אי חידוש / הרעה בתנאי פוליסה (ועדה פריטטית)
 12. ביטול הביטוח:
 • המבוטח רשאי לבטח את הביטוח בכל עת שהיא, כאשר החזר דמי הביטוח יהיה על בסיס חישוב יחסי (פרו-רטה).
 • המבטח רשאי לבטל את הביטוח רק בכפוף לתאום עם לשכת סוכני ביטוח
 1. פרמיות והשתתפויות עצמיות נמוכות יותר (לעומת מי שאינו חבר לשכה)

טופס הצטרפות 

עלון מידע למבוטח

טופס הצהרת סוכן חדש

טופס הוראת קבע

טופס להוספת גבולות אחריות

פוליסה חבות מקצועית סוכנים חברי לשכה 2018