בחירות 2017

בחירות 2017
22, נובמבר 2017

הודעות ועדת הבחירות

הודעת בחירות מס' 1 

הודעת בחירות מס' 2 – הערות והסברים ללוח הזמנים 

הודעת בחירות מס' 3 – הודעה הדבר האפשרות להגיש מועמדות 

הודעת בחירות מס' 4 – הצגת המועמדות לכהונות והתפקידים בבחירות

הודעת בחירות מס' 5 – אישור המועמדים לתפקידים השונים

הודעת בחירות מס' 6 – תעמולת בחירות במהלך כנס אלמנטר 2017

הודעת בחירות מס' 7 – עדכון בדבר אישור המועמדים לתפקידים השונים

הודעת בחירות מס' 8 – החלטת וועדת בחירות בנושא המועד האחרון להסרת מועמדות

הודעת בחירות מס' 9 – משקיפים מטעם המועמדים לנשיאות ביום הבחירות

הודעת בחירות מס 10 – עדכון בדבר אישור המועמדים לתפקידים השונים והסרת מועמדים

הודעת בחירות מס 11 – כתובות ושעות פעילות אתרי הקלפי בבחירות 2017

הודעת בחירות מס 12 – עדכון בדבר אישור המועמדים לתפקידים השונים והסרת מועמדים

הודעת בחירות מס 13 – כתובות ושעות פעילות אתרי הקלפי בבחירות 2017 – עדכון

הודעת בחירות מס 14 – סיכום ישיבת ועדת בחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים והסרת מועמדים- עדכון

הודעת בחירות 15 – איגרת לבוחר

הודעת בחירות מס 16 – עדכון בדבר אישור המועמדים לתפקידים השונים והסרת מועמדים

הודעת בחירות מס 17 – סיכום ישיבת ועדת בחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים והסרת מועמדים- עדכון

הודעת בחירות מס 18- החלטה בנוגע למשקיפים

הודעת בחירות מס 19- תיקון טעות – החלטה בנוגע למשקיפים

הודעת בחירות 21 – הארכת זמן ההצבעה

הודעת בחירות מס' 24 – התפלגות קולות המצביעים בבחירות 2017

 

תעמולת בחירות

החלטה בנוגע לתלונה של יצחק זילברמן מתאריך 27.10.17 והמועמד ליאור רוזנפלד מתאריך 31.10.17

החלטה בנוגע לתלונה של מאיר רוטברג מתאריך 31.10.17

החלטה בנוגע לתלונה של המועמד ליאור רוזנפלד מתאריך 20.11.17

 

טפסים

כתב ערעור על ספר הבוחרים

כתב התחייבות לשימוש בנתוני מאגר הנתונים למועמדים לתפקידים בבחירות 2017

טופס הצגת מועמדות לחברות במוסדות ביקורת, אתיקה ותלונות הציבור ובית דין הארצי למשמעת

טופס הצגת מועמדות לחברות במוסדות הסניפיים : נציגות הסניף למועצה הארצית ולחברות בוועד הסניף

טופס הצגת מועמדות לנשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

טופס הצגת מועמדות ליור מחוז

 

תקנון

תקנון הלשכה

כמות נציגי הסניפים למועצה ארצית

 

לוח זמנים

לוח זמנים לבחירות

 

סיכומי ישיבות

סיכום הישיבה הראשונה של ועדת הבחירות

סיכום ישיבה שלא מן המניין מיום 20.8.17

סיכום ישיבה מיום 19.9.17

סיכום ישיבה מיום 25.9.17

סיכום ישיבה שלא מן המניין מיום 3.10.17

סיכום ישיבה מיום 17.10.17

 

פניות לועדת הבחירות

חברי ועדת הבחירות 2017

הבהרה בנושא הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מחוז

הבהרה בנושא מוסדות הלשכה בתקופת הבחירות

חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה