הוועדה לקשרי קהילה חוגגת בר/ת מצווה לילדי פנימיית אהבה

הוועדה לקשרי קהילה חוגגת בר/ת מצווה לילדי פנימיית אהבה
13, מאי 2019

הכותל המערבי, ירושלים
חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה