השתלמות פיננסית/ניתוח תיק/חידושים בתחום הפרישה

השתלמות פיננסית/ניתוח תיק/חידושים בתחום הפרישה
18, נובמבר

המכללה לפיננסים וביטוח סניף חיפה
בעלי מלאכה 26, חיפה, ישראל