וועדת ביקורת

וועדת ביקורת
13, ספטמבר 2017

חבר וועדת ביקורת שלום רב,

הנך מוזמן לישיבה בתאריך 13.9.17 בשעה 10:00 .

 

סדר יום

10:00- 10:16
דיווח על יעדי התקציב לשנים 2016 2017
10:00- 10:15
ישיבת וועדת ביקורת שהתקיימה ביום .14/06/17
תל אביב יפו, ישראל
חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה