ישיבת המועצה הארצית 18.9.2019

ישיבת המועצה הארצית 18.9.2019
18, ספטמבר

גני התערוכה/שדרות רוקח, תל אביב יפו