כנס פיננסים

כנס פיננסים
07, ספטמבר

08:45- 15:00
לאגו אירועים, המאה ועשרים, ראשון לציון, ישראל