מפגש מקצועי בנושא בריאות וסיעוד-הסוכנים שואלים והחברות עונות

מפגש מקצועי בנושא בריאות וסיעוד-הסוכנים שואלים והחברות עונות
13, נובמבר

09:00- 13:30
המכללה לפיננסים וביטוח, המסגר, תל אביב יפו, ישראל