מפגש מקצועי בנושא בריאות וסיעוד-הסוכנים שואלים והחברות עונות

מפגש מקצועי בנושא בריאות וסיעוד-הסוכנים שואלים והחברות עונות
13, נובמבר 2019

09:00- 13:30
חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה