כינוס אלמנטר 2012

כינוס אלמנטר 2012
19, נובמבר 2012

מידע על הכינוס

אפשרויות פרסום

תוכנית הכינוס

תוכניות השתתפות, מחירים, מלונות וטיסות

תמונות:

יום ב'

יום ג' 

יום ד' 

יום ה'

מצגות:

סקרי שביעות רצון ותביעות צד ג' – מר קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי

סוכן הביטוח בסביבה משתנה – מר יונל כהן, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח

ענף הביטוח לקראת 2013 בראיית הפיקוח – רו"ח לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

הפוליסה לביטוח זיהום סביבתי – עו"ד ליאת הר-טוב, מנכ"ל סוכנות ביטוח " בטח "

ביטוח אחריות מקצועית לרופאים ולמקצועות הפרה – רפואיים – מר זהר איילון, מנכ"ל כללביט בריאות

טכנולוגיה במשרד הסוכן – איך תייעל ותשפר את עבודת המשרד שלך, איזה תוכנות ועם מי? – מר אייל פז, יו"ר ועדת מחשוב

מגמות ותחזיות בתחום הביטוח האלמנטרי – מר אסף מיכאלי, מנהל מח' ביטוח כללי במשרד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

ביטוח אירועים והפקות – ביטול מופע – מר עופר בן-נון, מהנדס מומחה לניהול סיכונים

איזה מיגון באמת נחוץ לבית העסק – מר עמוס אבטליון, מנהל סיכונים

ביטוח דירקטורים – גב' יפעת פוניס, מנהלת צוות הפניקס חברה לביטוח

קבוצות רכישה ושל תמ"א 38 – מר ראובן קוניאק, יועץ ביטוח וניהול סיכונים

תאונות אישיות – עו"ד אמנון פיראן

התמודדות עם אישורי קיום ביטוח – מר גדעון ארמן, יועץ מקצועי ללשכה

השינויים בפוליסת הרכב החדשה – מר שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר, הפניקס חברה לביטוח

 

חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה