כינוס ביטוח ופיננסים 2014

כינוס ביטוח ופיננסים 2014
27, מרץ 2014

תוכנית הכינוס

פרטים על הכינוס

עלות השתתפות לחברי M.D.R.T

מצגות:

סקר שביעות רצון חברי לשכה מחברות ביטוח

טיפול בלקוחות הגיל השלישי וליווי לפרישה – הזדמנות לסוכן הביטוח – מר רון קשת CFP, חבר לשכה

המסלקה הפנסיונית – כאן כדי להישאר, תועלת ויישום בחיי היומיום – מר שחר אביבי, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי Swiftness

שוק ההפצה 2014 – גב' הילה בן-חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

שיקולים וכלים לקבלת החלטות על הפנסיה שלנו – ממצאים מהאקדמיה ( אוריינות פיננסית: בהתנהלות פיננסית ) – פרופ’ אורלי שדה, המחלקה למימון, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים

הסוכן כמעסיק – דיני עבודה ואכיפתם – עו”ד ניצן הראל

צו הרחבה 2014 ויישומו בשטח – מר אבי אקהאוס, סגן יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני ועו”ד ג’ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה

הפוטנציאל בפיננסים – מר ארז גוטמן, חבר הועדה לביטוח פנסיוני

מסמך הנמקה, הלכה למעשה בראי חברות הביטוח – מר אבי רוזנבאום, סמנכ”ל בכיר ומנהל מטה חטיבת חסכון ארוך טווח, כלל חב’ לביטוח

 

חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה