מועצה ארצית

מועצה ארצית
14, אוגוסט 2022

7, אוגוסט יום עיון בים המלח , מחוז באר שבע מארח את מחוז ירושלים

 

מצגת "ביטוח סיעודי לחברי קופות החולים"
סו"ב יואל זיו

יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

- 10:00
- 10:00
חבר/ת לשכה יקר/ת
אינך רשום לאירוע זה