ביטוח למשרד הסוכן – איילון חברה לביטוח

פוליסה "משרדית". ייחודית לחברי לשכת סוכני ביטוח ובתעריפים אטרקטיביים מאוד.

 

 

הודעת יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח אלי שטרק, על הפוליסה המשרדית.

פלייר הסבר על הפוליסה

טופס הצעה לביטוח משרד הסוכן לחברי הלשכה

טופס הצעה מקוצר לביטוח משרדי

דף הרחבות לפוליסת משרד הסוכן לחברי הלשכה.

פוליסה לביטוח משרד הסוכן לחברי הלשכה.