ביטוח סיעוד – כלל חברה לביטוח

הביטוח הסיעודי הוא אחד הביטוחים החשובים והנחוצים ביותר להגנה על הנכסים כלכליים של הפרט.

עלות האשפוז הסיעודי נעמדת באלפי שקלים בחודש והיעדר ביטוח ופיצוי חודשי ראוי יש בו כדי לרושש את המשפחה.

טופס הצטרפות לחברי לשכה ובני/ות זוגם/ ילדיהם/ נכדיהם

חוברת גילוי נאות ופוליסה 04/2011

דף מידע לקראת הצטרפות לביטוח