26 דצמבר 2019

גיליון מס' 771 … 26 בדצמבר 2019 il.org.inf.www
ביטוח ופיננסים
הישג ללשכה
בשורה לסוכני הביטוח:
בקרוב תתאפשר צפייה
במידע במסלקה למשך
21 יום < עמ' 6
סכנת פישינג
מתקפת פישינג שהתחזתה
להר הביטוח ואיימה על אזרחים
רבים נעצרה בהתערבות נשיא
הלשכה < עמ' 9
סיכום חיובי
יו“ר ועדות הלשכה ממשיכים
בסיכום ההישגים הבולטים
למחצית הקדנציה – חלק ב‘
< עמ' 12
ביטוח ופיננסים מסכם את 2019:
הכותרות הבלתי נשכחות
של השנה החולפת
ממשבר הביטוח הסיעודי שתפס כותרות ראשיות בכמה
גיליונות ברציפות, דרך ההישגים המשמעותיים של
הלשכה בביטוחי הנסיעות, הריסקים וביטולי העמלות
ועד לכנסים מוצלחים והכשרת הסוכנים לעידן הדיגיטלי ⋅
פרויקט סיכום שנה מיוחד < עמ' 2־5
לשכת סוכני ביטוח
מאחלת חג שמח לבני
כל הדתות החוגגים
בימים אלו. מי ייתן כי
שנת 2020 תהיה שמחה,
פרודוקטיבית ושקטה

3 | 26 בדצמבר 2019 02 סיכום שנה 2019 |
שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: מוטי ארבל | עורכת ראשית: אושרת קמחזי |
כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת Media B&R .לתגובות: il.co.rbmedia@office | לפרסום במגזין: שי שמש,
טל' 7116554־050 ,il.org.insurance@shivuk | צילום השער: shutterstock | צילומי אילוסטרציה: shutterstock
ביטוח
ופיננסים
אלה הכותרות הבולטות של
"ביטוח ופיננסים" בשנה החולפת
ממשבר הביטוח הסיעודי דרך הישגי הלשכה בביטוחי הנסיעות ועד הריסקים וביטולי
העמלות – אלה הנושאים הבולטים שליוו את ענף הביטוח ‰ פרויקט מיוחד
ראיון עם ח“כ דוד אמסלם יו“ר הקואליציה סוכן ביטוח" "אני עובד רק עם
מטעם הליכוד על מצב הקשישים במדינה, ועל
חשיבות החיסכון הפנסיוני; אמסלם אף סבור
שעדיף לסמוך על סוכן הביטוח מאשר על
משיבון או מוקדן
סוכן אישי:
ללשכה בכיכובו קמפיין חדש
של דידי הררי
הקמפיין "דבר עם הסוכן שלי" יעלה בשילוט
חוצות, סרטון פרסומת ותשדירי רדיו ‰ ראיון
עם הפרסומאי אורי ביילין שהפיק את הקמפיין ‰
"זה שיש לך סוכן זו פריבילגיה"
מיזם חדשני בלשכה:
הכשרה והשמת רפרנטים בביטוח
המכללה לפיננסים וביטוח תכשיר עובדים לפי דרישת סוכנויות וחברות ביטוח • העובדים לא בשיתוף רשות התעסוקה
ישלמו על ההכשרה ואף ישובצו עם סיומה במקום עבודה מובטח מראש < רונית מורגנשטרן
בראיון בלעדי שיתפרסם במגזין הכנס הפנסיוני באילת, מדברת יו"ר מפלגת גשר על החשיבות שיש חזקה אבל האזרחים חלשים" אורלי לוי אבקסיס: "הממשלה שלנו
בחקיקה חברתית ובתחום הרווחה: "מפחידים את הציבור עם התחום הביטחוני"
סיכום שנה
2019
חדשות
חדשות
פנסיוני
פנסיוני
4 | 26 בדצמבר 2019 02 סיכום שנה 2019 |
אלה הכותרות הבולטות של "ביטוח ופיננסים" בשנה החולפת
בתמיכת הלשכה:
כיסוי הטיפולים
מחליפי הניתוח
חוזר לפוליסות
הבריאות הישנות
הפניקס היא הראשונה שמציעה את הכיסוי
מחדש במחיר סביר • הרשות תאשר לכל חברה
את המוצר לאחר בדיקה
ברקת מבהיר: מתווה
הביטולים בריסקים
הוא לפי נוסח ההיתר,
כפי שפורסם באיגרת
נשיא הלשכה
רוזנפלד בעקבות ההבהרה: אנו דורשים מהחברות
להיצמד להבהרת הממונה המדברת על שלוש
שנות ביטולים
"מאמצינו לא היו לשווא"
רשות שוק ההון תוציא נייר הבהרה נוסף ליצרנים המקל בנושא חיוב הסוכנים
על ביטולי פוליסות ותיטיב עם הסוכנים בעלי רמת שימור גבוהה בפוליסות בהן
ינתנו הנחות < רונית מורגנשטרן
שומרה עוברת לתעודות חובה דיגיטליות תם עידן המדפסת במשרד הסוכן?
פוליסת ביטוח החובה היא היחידה שעדיין מודפסת בנייר • לאחר השלמת הליכי החקיקה
יימצא פתרון לכלל ציבור המבוטחים ביחס לפוליסות ביטוח החובה הדיגיטליות
סיכום שנה
2019
חדשות
חדשות
בריאות בריאות
5 | 26 בדצמבר 2019 02 סיכום שנה 2019 |
אלה הכותרות הבולטות של "ביטוח ופיננסים" בשנה החולפת
"הדיגיטציה של
הביטוחים הישירים" להתחרות מול תאפשר לו הסוכן האלמנטרי
בראיון מיוחד שיפורסם בכנס האלמנטר
השנתי באילת, מספר יו"ר הוועדה לביטוח
אלמנטרי בלשכה על האתגרים מול היצרנים,
על היתרונות והחסרונות של הכלים הדיגיטליים
ועל הממשק האחיד
הנחה את חברות רוזנפלד למנדלבליט:
למכור ביטוחי הביטוח להמשיך
סיעוד פרט עד
להסדרת הנושא
נשיא הלשכה בפנייה דחופה ליועמ"ש – להורות
לרשות שוק ההון להפעיל סמכותה • "האם יעלה
על הדעת, שחברות התחבורה הציבורית יחליטו
ביום אחד כי הן מפסיקות לנסוע לעיר מסוימת
ללא כל הודעה מוקדמת, כי הקו לא רווחי?"
משבר שוק הביטוח הסיעודי:
רוזנפלד קורא לממונה להוסיף
מבטחי משנה בתחום הסיעוד
נשיא הלשכה מבקש מברקת להציל את השוק ⋅ רוזנפלד: "ליצרנים אני קורא – אל תנצלו
את המצב. הראשונים לשלם את המחיר יהיו סוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן
נשיא הלשכה: "המוקדנים גורמים נזק לציבור ולתדמית סוכני הביטוח; יש להפעיל עליהם אכיפה קשה על ידי מוקדני החברות רוזנפלד לברקת: לעצור מכירות ביטוח
למען יראו ויראו"
חדשות
בריאות
חדשות
כנס אלמנטר 2019
סיכום שנה
2019
6 חדשות ׀ סד זמנים רחב | 26 בדצמבר 2019 02
שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עובדת ר
בימים אלה על תיקון תקנות אבטחת
המידע במסלקה, כך שניתן יהיה לגשת
ולצפות במידע במשך 21 ימי עסקים. כך הודיע
ניר בן שמש, מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית
ברשות לסו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית
בלשכה, בעקבות פנייתו לרשות בשבוע שעבר.
בחודש האחרון הגיעו תלונות על תקלות רבות
שחוו סוכני הביטוח בעבודתם מול המסלקה
הפנסיונית, דבר שהוביל לנזקים גדולים ופגיעה
עמוקה בפעילותם העסקית של הסוכנים. בעקבות
התלונות פנתה הלשכה באמצעות יו"ר הוועדה
הפנסיונית אל הממונה על שוק ההון, ביטוח
וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בבקשה להאריך את
תקופת שמירת המידע במסלקה.
"כאמור, במכלול הניסיונות לתקן את התקלה
במסלקה הפנסיונית, ניתנה הארכה למסלקה
לשמירת החומר המועבר דרכה מעל שבעה ימים",
כתב פז לברקת. "אין חולק לטעמנו, והלשכה אף
מקבלת את הגישה לפיה המסלקה הפנסיונית
הינה 'צינור' להעברת מידע ואין כל תכלית ורצון
כי המידע המועבר דרכה ישמר לאורך זמן.
"עם זאת, התקלה במסלקה העירה את הבעיה
לפיה סוכנות וסוכנים רבים נדרשים להיכנס
ולשלוף מידע פעם נוספת מהמסלקה, בגין
אותו לקוח/ה, מאחר ולא עלה בידם להוריד את
כל החומר מהמסלקה תוך שבעה ימים, שלא
באשמתם, והדוגמאות לכך רבות, ועל כן די אם
אזכיר את מקצתם: סוכנים שנאלצו לצאת את
משרדם לצורך שירות מילואים; סוכנות שיצאו
לחופשת לידה; סוכנים השוהים במחלה; סוכנים
שקבעו חופשה; סוכנים בתקופת אבל.
"הואיל וראינו כי ניתן לתת ארכה לשמירת
המידע", הוסיף פז במכתבו "כפי שהנחתם את
המסלקה בתקופת התקלה הגדולה אני מבקש
ממך, כראש הרשות, ליתן הוראות מתאימות
למסלקה לשמירת החומר למשך 21 ימים ממועד
הגעת החומר לידיה, וזאת כדי לאפשר לציבור
הסוכנות והסוכנים העצמאיים סד זמנים רחב
יותר מאשר שבעה ימים העומדים לרשותם כיום".
בעקבות היענות רשות שוק ההון לבקשת
הלשכה, אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד:
"הארכת תקופת הצפייה במידע ל־21 ימי עסקים
תאפשר לסוכן זמן סביר לצפות בנתונים מבלי
שיהיה נתון לסד זמנים קצר של שבעה ימים,
כנהוג היום".
בעקבות פניית הלשכה: הרשות תאפשר
צפייה במידע במסלקה במשך 21 ימי עסקים
בחודש האחרון התקצרה תקופת שמירת נתוני המסלקה לשבוע אחד ⋅ נשיא הלשכה: "הארכת
תקופת הצפייה במידע תאפשר לסוכן זמן סביר לצפות בנתונים מבלי שיהיה נתון לסד זמנים
קצר" < רונית מורגנשטרן
שיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב נ
ליאור רוזנפלד, פרסם השבוע
אגרת מיוחדת לסוכנים המתייחסת
למערכת הבחירות הנוספת שנכפתה
עלינו.
"אנו נמצאים בקשרי עבודה מקצועיים
וטובים באופן רציף עם כל המפלגות
והסיעות בכנסת, והלובי הפוליטי החזק
שלנו הוא ההוכחה לכך", כותב הנשיא
רוזנפלד ומדגיש כי "לשכת סוכני ביטוח
הינה גוף א־פוליטי ואינה עוסקת בשום
צורה ודרך בתהליך הבחירות לכנסת,
או בתהליכי פריימריז פנימיים במרכזי
המפלגות, לא בהבעת דעה והמלצה, לא
בפעילות אקטיבית, לא במימון ולא בכל
שימוש מסוג כלשהו במשאבי הלשכה
לעניין זה".
עוד מציין הנשיא כי בלשכת סוכני
ביטוח "נוהגים להציף את הסוגיות
הנוגעות לכל ענפי הביטוח, הפיננסיים,
הפנסיה ושוק ההון, כמו גם עוולות
רגולטוריות בקרב כל אותם נבחרי ציבור
ומובילי דעה בציבוריות הישראלית, תוך
דגש עיקרי על הסיוע, הידע, השירות
והליווי שאנו מעניקים לציבור בישראל.
מכאן חוזקה של הלשכה בקרב מקבלי
ההחלטות וכך נמשיך וננהג גם בכנסת
הבאה".
נשיא הלשכה: "חוזקה של הלשכה
בהיותה א־פוליטית"
סו"ב פז. "סוכנים רבים נדרשים לשלוף מידע פעם נוספת
מהמסלקה" | צילום: באדיבות המצולם
סו"ב ליאור רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני
7 חדשות ׀ מסייעים למבוטחים | 26 בדצמבר 2019 02
בעקבות שימוע שנערך ברשות שוק ההון, "
ביטוח וחיסכון עודכן חוזר ממשק המעסיקים
הסופי, באופן בו התווספו הוראות המאפשרות
ללקוח, בעת ייזום בקשת מידע, לבקש מהגוף
המוסדי לעדכן את סוכן הביטוח המטפל כי הוא
בעיצומו של הליך קליטה לעבודה חדשה", כך מסר
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, לחברי הוועד
המנהל בישיבתו השבוע. נשיא הלשכה הוסיף כי
"הדבר יאפשר לסוכן הביטוח לסייע ללקוח בהמשך
ניהול החיסכון הפנסיוני אצל המעסיק החדש, ואף
יוביל ליישום וקיום של הוראת חוזר שירות סוכנים
ויועצים בדבר פניית שירות ללקוח הפנסיוני )אזכיר
כי על סוכן הביטוח הפנסיוני, ליזום פנית שירות
ללקוח כל שנתיים, כברירת מחדל(".
מדובר בהישג משמעותי ללשכה, שאכן בא לידי
ביטוי בחוזר שפרסמה הרשות בנושא.
השימוע התקיים בעקבות פניית יו"ר הוועדה
הפנסיונית, סו"ב אייל פז, לרשות שוק ההון. במכתב
התשובה לסו"ב פז כותב ניר שמש, מנהל המחלקה
הפנסיונית ברשות: "בעקבות שימוע שנערך
במשרדנו ודיון בפנייתכם, עודכן החוזר הסופי כך
שנוספו בו הוראות שנועדו לאפשר ללקוח, בעת
ייזום בקשת מידע, לבקש מהגוף המוסדי לעדכן
את בעל הרישיון המטפל בו, כי הוא בעיצומו של
הליך קליטה לעבודה חדשה. הוראה זו נועדה לאפשר
לבעל הרישיון לפנות ללקוח, על פי בקשתו, לצורך
קבלת שירות".
כמו כן, על פי הוראות חוזר גופים
מוסדיים, 2019־9־14 ,שעניינו "אופן
הפקדת תשלומים לקופת גמל", נדחה
ביחס למעסיקים של פחות מעשרה
עובדים. בהתאם להוראות החוזר המעודכן,
מועד הכניסה לתוקף ביחס למעסיק עם לפחות
ארבעה עובדים אך לא יותר מעשרה עובדים
נקבע ליום 25 ביוני 2020 ,וביחס למעסיק המעסיק
פחות מארבעה עובדים ליום 24 ביוני 2021.
כנדבך משלים לצעד זה, ועל מנת לשכלל את
תהליכי סליקת הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני,
פרסמה הרשות גם טיוטת חוזר "מבנה אחיד להעברת
מידע בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים –
טיוטה" וטיוטת חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופות
גמל – טיוטה. בין היתר מוצע בטיוטה לקבוע כי בעל
הרישיון רשאי להעביר את המידע באופן ממוכן
למעסיק, באמצעות קובץ במבנה אחיד שקבע הממונה
)"ממשק טופס קוביות"(, באישור העובד; כך גם לגבי
פיצול כספים בין פוליסות ותיקונים להעברת כספים
בנפרד עבור כיסוי אובדן כושר עבודה.
אי התאמה
בנוסף, מבדיקה שערכה הרשות עולה כי אחת
הסיבות המרכזיות לאי קליטת כספים בחשבונות
המבוטחים היא היעדר התאמה מלאה בין דיווח
המעסיק על אופן הפקדת התשלומים
לקופת גמל לבין ההפקדה בפועל
שבוצעה לחשבון הבנק של הקופה.
אי התאמה זו מקבלת ביטוי בשני
אופנים: אי התאמה בין מועד העברת
הכספים לגוף המוסדי לבין מועד
העברת ממשק המעסיקים; אי התאמה בין
סכום ההפקדה המדווח בממשק המעסיקים
לבין הסכום שהופקד בפועל בחשבון הבנק של הגוף
המוסדי. כתוצאה מאי התאמה, מועברים כספי חיסכון
פנסיוני לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ואינם
משויכים לחשבון קופת הגמל של העמית. אי התאמה
בין דיווח על הפקדת תשלומים לבין סכום הכספים
שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין סך
הכספים שנוכו משכר העובד לבין סך הכספים אשר
הועברו בפועל לקופת הגמל.
"לאור האמור, ובמטרה להבטיח את זכויות
העמיתים, מוצע לקבוע כי העברת מידע על הפקדת
תשלומים לקופת גמל תיעשה בצמוד למועד העברת
התשלומים לחשבון קופת הגמל, ותוך התאמה מלאה
בין המידע המופיע בפרטי הבנק של הקופה לבין
המידע המופיע בממשק המעסיקים. יצוין כי על
מנת לאפשר לשוק להיערך לשינוי, מוצע לקבוע
כי בשנתיים שמכניסת החוזר לתוקף יינתן פרק
זמן ארוך של שלושה ימי עסקים ויותר להעברת
הדיווח", מוסבר בטיוטה.
ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה
משה ברקת, פרסם בתחילת השבוע תיקון
לחוזר קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך
טווח לילד, במסגרתו יוקטן הנטל הבירוקרטי על
הורים בנוגע לניהול החיסכון של ילדיהם.
קופת גמל לחיסכון לילד מאפשרת להורה
בחירה בין מספר מסלולי השקעה. רשות שוק
ההון, ביטוח וחיסכון ממליצה לכל הורה לבחון את
מסלולי ההשקעה הקיימים בקופה, ולבחור לילדו
את המסלול המתאים לו ביותר.
על מנת להקל על הנטל הבירוקרטי נקבע
במסגרת התיקון כי מסלול ברירת המחדל יהיה
המסלול בו בחר ההורה עבור הילד הקודם; באופן
זה ההורה יוכל לבצע את הבחינה והבחירה פעם
אחת והיא תחול על כל הילדים של ההורה. בנוסף,
באופן זה מסלול ההשקעה בו ינוהלו כספי הילד
ישקף בצורה הטובה ביותר את העדפת ההורים.
טופס אחד ודיגיטציה
עוד נקבע במסגרת התיקון כי הורה למספר
ילדים יוכל לעדכן פרטים עבור כל הילדים
בטופס אחד, וזאת בשונה מהמצב הקודם בו ההורה
נדרש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מילדיו.
מהרשות נמסר עוד, כי היא בוחנת אפשרויות
נוספות להקלת הנטל הבירוקרטי על ידי מתן
אפשרות לקבלת הדיווחים והעדכונים מהקופה
באופן דיגיטלי.
הישג ללשכה: תוקן חוזר ממשק המעסיקים
התיקון יאפשר ללקוח שנקלט אצל מעסיק חדש לעדכן את הסוכן ולהיעזר בו בניהול החיסכון
הפנסיוני ⋅ חובת ממשק המעסיקים לעסקים של פחות מעשרה עובדים נדחה ליוני 2020 ,ושל
פחות מארבעה עובדים ליוני 2021 > רונית מורגנשטרן
חיסכון לכל ילד: יוקטן הנטל הבירוקרטי על ההורים
הקופות לחיסכון ארוך טווח לילדים יקבעו מסלול ברירת מחדל עבור הורים עם מספר ילדים ⋅
כמו כן, הליך עדכון הפרטים יהפוך לפשוט יותר < רונית מורגנשטרן
חדשות׀ מקלים על ההורים
ברקת | צילום:
באדיבות הלשכה
הרשות מציעה להורים לבחור את המסלול המתאים ביותר |
צילום: shutterstock
8 אלמנטרי ׀ שיטת עבודה חדשנית | 26 בדצמבר 2019 02
הכשרה חברה לביטוח נבחרה להיות ה
המבטחת הרשמית של הסטודנטים
ב"אוניברסיטה הפתוחה" בפוליסות רכב
ודירה דיגיטליות. האוניברסיטה הפתוחה הוא מוסד
לימודי המונה כיום מאות אלפי סטודנטים, אשר
להם יוצע ביטוח דיגיטלי לרכב ולדירה. את שיתוף
הפעולה עם אוניברסיטה הפתוחה מלווה הסוכן
קובי זפרני מחדרה יחד עם קבוצת הביטוח ד.נ.ר
– רוזנברג.
שמעון מירון מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח:
"התפיסה האסטרטגית שלי להפוך את החברה
כמובילה בחדשנות ובביטוחים הדיגיטליים יחד עם
הסוכנים. סוכני הביטוח מקצוענים ונותנים מענה
משלים ללקוחותיהם. אני מברך כל סוכן בית של
החברה אשר ירצה כלים להגדיל את נתח התיק שלו
ולמכור באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מובילה.
"פוליסת הביטוח GO מספקת כיום מענה
דיגיטלי שלם הכולל קבלת הצעת ביטוח ב־58
שניות והפקה מלאה של פוליסת הביטוח וקבלתה
לדואר האלקטרוני בשתי דקות, וגם מענה דיגיטלי
בשוטף ובמקרי חירום. החברה מציעה
לסטודנטים את מערך שירות
הפרמיום של GO הדומה
לשירות ליסינג. במקרה של
אירוע ביטוחי הלקוח מקבל
שירות מקיף ומעודכן בכל
שלב ושלב מבלי להגיע
למוסך או לדבר עם השמאי.
כך לדוגמה, במקרה של תאונה
שבה הרכב לא יכול להמשיך
בנסיעה, הלקוח מדווח באפליקציה
על האירוע והמוקד ידאג להגעת הגרר.
הרכב יילקח למוסך, הלקוח יקבל רכב
חליפי ועדכונים בזמן אמת כשהוא ממשיך
בשגרת חייו )החל מגרירת הרכב, קבלתו
למוסך, בדיקתו על ידי שמאי, טיפול בתקלה ועד
לקבלת הרכב מתוקן(.
עוד הוסיף מירון "העובדה כי חברת סטודנטופ
– החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים
באוניברסיטה הפתוחה בחרה להשיק את הפעילות
הביטוחית הראשונה שלה באמצעות
המוצר שפיתחנו GO הכשרה,
מוכיחה את הבעת האמון
בשיטת העבודה החדשנית ואת
אטרקטיביות המוצר שבא לתת
מענה אמיתי לסטודנטים,
לעובדים ולבוגרים של
האוניברסיטה הפתוחה".
לילך חייבי מנחם, מנכ"לית
החברה הכלכלית סטודנטופ:
"מטרת העל של החברה הכלכלית
היא להביא בשורה משמעותית לסטודנט
בכל מוצר שישווק דרכנו באמצעות
פעילות חדשנית, טכנולוגית ושקופה.
לאחר תהליך בחינה ארוך ובמאמץ
משותף החלטנו לשלב כוחות עם חברת הכשרה
לביטוח ועם סוכנות ד.נ.ר ואנו שמחים ומברכים
על החיבור והעבודה המשותפת שמביאה גם כלי
טכנולוגי חכם וייחודי וגם בחירה של קבלת שירות
אישי ומהיר מסוכן במחיר משתלם“.
הכשרה GO :ביטוח רכב לסטודנטים
במחיר מוזל
הכשרה נבחרה למבטחת הרשמית של האוניברסיטה הפתוחה ‰ תציע ביטוח רכב מוזל
באמצעות פלטפורמה דיגיטלית חדשנית להפקת פוליסה ב־58 שניות < מערכת "ביטוח ופיננסים"
מירון | צילום:
באדיבות הכשרה
9 חדשות ׀ | 26 בדצמבר 2019 02
אלמנטרי
גג: תמונה: שלמה מילר
רונית מורגנשטרן
חנוכה שמח בתלפיות
וכנות תלפיות חילקה ס
ביום חמישי שעבר מאות
סופגניות לסניפים בירושלים,
מודיעין, פתח תקווה, רחובות,
נתניה, חיפה, חולון ובני ברק.
מהסוכנות נמסר, כי סניף
תלפיות חדש נפתח במודיעין
)רחוב הבנאי 4 .)זהו סניף גדול ומרווח במיוחד עם חדר ישיבות
מפואר; כ־15 סוכנים מתחילים לעבוד בו כבר השבוע.
בנוסף, ביקרו עובדי החברה בבית השאנטי, בית שמציל מידי שנה
אלפי ילדים ונוער בסיכון – תלפיות גייסה את הסוכנים והתחייבה
להכפיל כל סכום שייתרם על ידם.
סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון הקו הישיר להפניית תאונות: 2288250-073
גבירותי ורבותיי
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך
מהפח
שגריר אתכם לאורך כל הדרך
זרחים רבים קיבלו ביום ראשון השבוע א
הודעת טקסט לטלפון הנייד המזהירה
אותם כי הם משלמים כפל ביטוח.
מסתבר שהיה מדובר במתקפת פישינג של ניסיון
הונאה שנועד להשיג פרטים אישיים של מבוטחים
כדי להשתמש בהם.
במסגרת המתקפה נשלחו הודעות לאלפי אזרחים, ובהם הודעה המתחזה
להודעה רשמית של משרד האוצר: "לקוח יקר, הודעה חשובה! משרד
האוצר, שוק ההון, ביטוח וחיסכון מצא במערכת שאת/ה משלמים כפל
תשלומים על הביטוח הפרטי בכל חודש. לבדיקה באזור האישי הפרטי
שלך, כנס עכשיו לקישור", נכתב בהודעה. לצד ההודעה נשלח קישור
המפנה לדף נחיתה ייעודי. בדף הנחיתה מתבקש הפונה לציין שם, טלפון,
תעודה זהות וגם תאריך הנפקת תעודת הזהות. בראש הדף מופיעים
הלוגואים של בנק ישראל, רשות שוק ההון ומשרד האוצר, באופן מטעה
במיוחד.
בעקבות פניית סוכני ביטוח רבים ללשכת סוכני ביטוח, בתלונות שהם
או לקוחותיהם קיבלו את הפנייה הנ"ל, פנה נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד, אל הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, בבקשה לבדיקת
הנושא. לאחר בדיקה וטיפול של רשויות שונות הורד האתר מהרשת.
מתקפת פישינג
שהתחזתה להר הביטוח
נעצרה בהתערבות
נשיא הלשכה
< רונית מורגנשטרן
רוזנפלד | צילום:
גיא קרן
צילומים: באדיבות הלשכה
השתתפות עצמית
יום הולדת להורנצ'יק
גיגת יום הולדת למ"מ נשיא הלשכה, ח
סו"ב ליאור הורנצ'יק – מזל טוב ליאור!
10 פיננסים ׀ פטור מלא | 26 בדצמבר 2019 02
שנת 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 ב
לפקודת מס הכנסה. התיקון מעניק הטבת
מס על הפנסיה באמצעות מילוי טופס
161ד. הטבת מס שמכונה נוסחת הקיזוז ומיועדת
למקבלי פנסיה מעל גיל זקנה )62 לאישה 67
לגבר( לקבל שתי הטבות מס אפשריות:
1 .הקטנת המס על הפנסיה.
2 .שחרור כספים 'נעולים' בקופת גמל ללא ניכוי
מס.
רבים מלקוחותיי, לפני ואחרי גיל הפרישה,
מעלים את סוגיית הצורך במילוי טופס 161ד
– "מדוע יש למלא טופס 161ד אם אני לא
משלם מס הכנסה על הפנסיה שלי?".
תשובתי: "כל מי שיש לו הכנסה
מפנסיה + הכנסה כשכיר ו/או עצמאי
ומשלם מס הכנסה, מומלץ כי ימלא
טופס 161ד מתוך מטרה להקטין או
לאפס את המס על הכנסותיו".
בתחילת שנת 2020 ,יחד עם תלוש
הקצבה, ישלחו הגופים המשלמים פנסיה,
טופס 161ח או טופס 161י כדי לאפשר
לגמלאים ליהנות באופן חלקי
מהטבת המס שמעניק תיקון
190 .מוטב כי כל גמלאי שיקבל
את המכתבים הללו, יעצור לרגע
ויחשוב "אולי מגיע לי פטור ממס
הכנסה גבוה יותר?".
לדעתי, כדאי לכל גמלאי להתייעץ
עם מומחה פנסיוני אשר יבחן עבורו האם כדאי בכל
זאת למלא את טופס 161ד וליהנות מהפטור המלא
והגבוה יותר, ולא להסתפק בפטור החלקי שמוצע
לו בטופס 161ח או 161י. ועל זה נאמר "סוף מעשה
במחשבה תחילה".
הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכת
סוכני ביטוח
מדוע להסתפק בפטור חלקי ממס הכנסה
על הפנסיה, אם ניתן לקבל פטור מלא?
< סו"ב מלכיאל רחמים
רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!
התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה
עכשיו במנורה מבטחים:
רוצה לשמוע עוד על ? פנה למפקח הרכישה במחוז.
פנסיה
מטריה
TOP
ריסק
אובדן כושר עבודה
משלים לפנסיית הנכות
ביטוח חיים
פיצוי חד פעמי
למקרה פטירה
בקרן הגדולה
והיציבה בישראל
מלכיאל רחמים
| באדיבות המצולם
המטרה היא להקטין או לאפס את המס על ההכנסות | צילום: shutterstock
שנה שלישית, מקום ראשון!
גם בחדשנות, טוב שיש מגדל מאחוריך.
מחויבים לעשות הכל כדי שתמשיכו לבחור בנו גם בשנה הבאה.
מגדל גאה להיות חברת הביטוח
החדשנית ביותר
שנה שלישית ברציפות!
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
עפ"י ועידת עדיף לשנת 2019 .בקטגוריית ביטוחי בריאות וסיעוד ובקטגוריית ביטוח כללי.
12 חדשות הלשכה ׀ סיכום חיובי | 26 בדצמבר 2019 02
ועדת פיננסים
סו"ב אודי אביטל, יו"ר הוועדה, מסכם:
אנו במחצית וידינו עוד נטויה. אז מה קרה בשנתיים
החולפות?
היעדים היו מורכבים:
1 .לימודי הפיננסים בתוך עולם משתנה
2 .יצירת מקורות פרנסה אלטרנטיביים למול העולם
הקונבנציונלי
3 .דו שיח עם היצרנים
ההישגים:
1 .הצלחנו לשנות את השיח הציבורי הן של היצרנים
והן של הסוכנים והתוצאות במכירות הפיננסים גדלו
ללא הכר במיוחד השנת 2019.
2 .לימודים – הצבנו יעד של 600 תלמידי פיננסים
בנושאי פרישה, מיסוי, העברה בן דורית, משכנתאות,
ניתוח תיק פנסיוני, מנטור משפחתי ועוד.
3 .כמות הצעירים המגיעים לכנסי הפיננסים היא
הגדולה ביותר בלשכה וכשאני רואה זאת אני גאה
ורואה בכך זכות גדולה.
4 .מקורות פרנסה – יצרנו הסכמים עם יצרנים
מהשורה הראשונה. הוספנו על טריא את וליו, בלנדר
וולסטון, אינהאוס, בי.טי.בי, פיורד ועוד.
5 .עמלנו אל מול היצרנים על נושא השקיפות
ושיפור השירות.
לסיום, 2020 הולכת להיות פריצת דרך. הוועדה
עמלה על תוכנית עבודה בנושא הפרקטיקה של
הפיננסים. יהיה מהנה, מפתיע ופורה.
הוועדה להעצמה נשית
סו"ב מיכל וינצר יו"ר הוועדה, מסכמת:
כפי שענף הביטוח עבר שנה מרתקת, גם הוועדה
להעצמה נשית היוותה חלק מהתחלות מרגשות,
מעניינות ומיוחדות עבורנו הנשים, כחלק מקידום
מעמד הנשים בעולם הביטוח. פתאום, כשאני מסכמת
מה שעשינו כולנו יחד, אני מרגישה גאווה.
הישגים:
1 .קיימנו שני כנסים עוצמתיים ומוצלחים. הצלחנו
לעורר עניין רב בקרב ציבור רחב של אנשי חוק, נשות
עסקים ובחברות הביטוח השונות.
2 .התחלנו בפרויקט מעגלי נשים "סוכנות בסלון"
– מיזם לטובת נטוורקינג ותמיכה מקצועית עבור
סוכנות הביטוח, ותיקות וצעירות כאחת.
3 .התקיים מפגש ראשון בנושא "כשטכנולוגיה
ועוצמה נשית נפגשים", במהלכו קיבלנו כלים
פרקטיים לעבודה. לטעמי, היה זה מפגש מעשיר,
מוצלח ומלמד ואני מקווה שבשנת 2020 נרחיב את
המיזם בכל הארץ.
4 .הוקם פורום לקידום נשים בענף הביטוח בישראל
בשיתוף איילון חברה לביטוח ולשכת סוכני ביטוח.
5 .במסגרת הפורום יזמנו קורס מקצועי בסימן 'נשים
בקדמה', קורס ייחודי שבמסגרתו הסוכנות תקבלנה
כלים מקצועיים למינוף העסק, לפיתוח כישורי ניהול
משא ומתן, קידום דיגיטלי ועוד.
ראוי להודות ליעל פאר סגל, סמנכ"לית ומנהלת
אגף שיווק ותקשורת בחברת איילון, שהיתה שותפה
מלאה לבניית הקורס.
ובנימה אישית, כולנו צריכות לקחת על עצמנו
להעצים את הלשכה ולצרף עוד ועוד סוכנות ביטוח
כחברות בלשכה להצטרף, להשתלב ולתרום בכל ועדות
הלשכה. הייתי רוצה לראות יותר נשים בתפקידים
שונים בלשכה ואני קוראת לסוכנות להצטרף לעשייה.
אני רוצה להודות לנשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ולמנכ"ל הלשכה היוצא רענן שמחי על
התמיכה הנכונות לסייע ועל הפירגון לאורך כל
התקופה; לאריק יוגב מנכ"ל איילון שרואה בנו
שותפות אמיתיות ושמבין כוח נשי מה הוא; ולאלו
שבלעדיהן כל זה לא היה קורה – חברות הוועדה
המקסימות שלי ג'ני פישר, דינה אוביצקי, ז'קלין
בורוב, חמדה נג'רי מנדלאוי, יולן סויסה, יפית
תמיר, מירב ג'והן, מרי מזרחי, רויטל כהן, שוש כהן
גנון, תקוה גרפי ומזכירתנו נורית סימן טוב.
ועדת הכספים
סו"ב סמי זילכה, יו״ר הוועדה, מסכם:
תפקידה העיקרי של הוועדה לבדוק את כל המתרחש
בכספי לשכת סוכני ביטוח ובליסוב, החברה הכלכלית
וסוכנות הביטוח, מתוך כוונה לוודא שהפעילות
מתבצעת בהתאם להנחיות שנקבעו בתקציב שאושר
בידי הוועד המנהל. "אנחנו בודקים תקציב מול
ביצוע", אומר זילכה.
זה המקום להזכיר, ולהוקיר תודה גדולה לחברי
הוועדה היקרים והמסורים שעושים את תפקידם
נאמנה במהלך השנים האחרונות וזאת על מנת
לעמוד במטרותיה העיקריות של ועדת הכספים,
סוכני הביטוח דורון רוזנבלום, סגן יו"ר; אורי
מיכאלי, רועי יוכל, שלמה אדמוני, יעקב בוטנרו,
עמנואל רובינשטיין ואלינור כבירי.
מטרותיה העיקריות של ועדת הכספים על פיהן
פעלנו בשנתיים האחרונות:
מעקב וביצוע טיפולים ופעילויות שוטפות הדורשים
בדיקה, אישורים וחתימות, בדיקת חוזי ספקים
של הלשכה, קשר ישיר למנהלת החשבונות ורואה
החשבון כולל בדיקת מאזני בוחן ומאזן כולל טרם
אישורם, טיפול בכספי הלשכה כולל אפשרויות
השקעה, בדיקת חוזי עובדי הלשכה והתאמתו
לתשלומים בפועל, הצעות ייעול וחסכון על מנת
לגרום להגדלת עודפי הכספים בלשכה כולל מקסום
חסויות המתקבלות מחברות ביטוח/בתי השקעות.
בנוסף, כחלק ממטרותיה העיקריות, הוועדה מקיימת
ישיבות אחת לחודשיים. בישיבה נוכח באופן קבוע
רו"ח מוטי גולינסקי מבקר הפנים של הלשכה.
"כיו"ר הוועדה אני מקיים קשר ישיר עם מנכ"ל
הלשכה מוטי ארבל, ועם נורית סימן טוב מזכירת
הוועדות לצורך בדיקה, אישורים וחתימות", מספר
זילכה.
"בנוסף, הוועדה נעזרת במנהלת הכספים רחל
שרעבי, ברו"ח אורי הולצמן, שהם מבצעי ביקורת
הספרים לצורך הגשת המאזן לרשויות".
לקראת השנה החדשה – הוועדה תפעל להגדיל את
תקציב 2020 ולהציג במקביל הצעות ייעול על מנת
לגרום להגדלת עודפי הכספים בלשכה.
ועדות הלשכה מציגות: ההישגים הבולטים
של השנתיים האחרונות
ביקשנו מיושבי ראש הוועדות לערוך סיכום מיוחד למחצית הקדנציה ‰ חלק ב
צילומים: באדיבות הלשכה
אביטל וינצר זילכה
חדש במנורה מבטחים
פתיחת תביעה ב- Whatsapp
השירות ניתן בתחומים הבאים:
הרכב עבר תאונה?
הגעתם לחו"ל ללא המזוודה?
מני ישמח לסייע לכם
תאונות ונזק לרכב
)כולל משלוח תמונות ממקום האירוע(
למבוטחים בביטוחי רכב
אירועים בחו"ל
)אובדן או נזק למטען,
הוצאות רפואיות( למבוטחים
בביטוח נסיעות לחו"ל
7107050-054
14 | 26 בדצמבר 2019 02
שם: סו"ב טליה נוימן
תפקיד בלשכה: יו״ר סניף ירושלים
ותק והתמחות: סוכנת ביטוח 30 שנה בעיקר
בביטוחי בריאות
תחביבים: "אמנות. פיסלתי במשך עשרים שנה.
עם המעבר לביטוח לא נותר לי זמן לפיסול כי
זה עיסוק תובעני. ממשיכה להשתתף בחוגי
אמנות כמו סרטים והצגות
מצב משפחתי: נשואה למיכאל, אמא לעמית,
אביגיל ואיתי, סבתא גאה לנכדה נטע
מוטו בחיים: "במהלך 33 שנות עבודה אני מרגישה
שהמילה שמאפיינת אותי בתחנות השונות בחיי
היא: אחריות. מילה שיש בה מסר מא׳ עד ת׳
ובתוכה מכילה את המחשבה – 'אחר'״.
״אחר לסוכן"
"אני מאמינה כי באחריותו של כל סוכן ביטוח
להיות אחר ומבודל. לדעת להביא את הערך
המוסף האישי שלו למשרד וללקוחות, כי בעידן
המודרני סוכן ביטוח חייב להיות נגיש ומנגיש.
כלומר, חייב להיות מנטור משפחתי, המתמצא
בטכנולוגיה ושועט תמיד קדימה במחשבה
ובעשייה.
"בעידן המודרני מתייחסים לעבודה כמקצוע. אך
אני, להיפך, מרגישה שהמקצוע שלנו
הינו שליחות ולא תמיד עבודה.
בשונה מבחוק חוזה הביטוח,
מבחינתי – קרות מקרה האירוע
– הוא הרגע שהגעתי ללקוח
כשבריאותו ומשפחתו על קו
הבריאות. ואז אני כמקצוענית
נהיית נגישה ומנגישה. ברגע
זה אני עוזרת ללקוח לתכנן את
מטרותיו הקרובות והרחוקות.
"בסיכומו של הרגע, יש תוצאה טובה
– מעטפת הגנות המתאימה ללקוח
ולמשפחתו כחליפה אישית, עד כמה שהרגולציה
מאפשרת לי.
"מקצוע סוכן הביטוח השתנה. איננו כמו בעבר
שהסוכן דפק על הדלתות, אלא, הלקוחות
מצביעים ברגליים, יודעים שהוא חשוב ובאים
לבקשו. כאן תפקידנו הסוכנים – לשמור על
רמת מקצועיות ואמינות גבוהה, כדי ששמנו
יילך לפנינו".
״אחר לקולגה״
"במהלך שש שנות פעילותי בלשכת סוכני
ביטוח הבנתי כי הלשכה היא מנוע הצמיחה
של כל סוכן. בכל קדנציה הלשכה
תרמה משמעותית לפיתוח
המקצועיות והעזרה ההדדית
בין הסוכנים לבין עצמם.
הוועדות השונות דאגו לשקף
לסוכנים את המצב, לתרגם
את הרגולציה לשפה ברורה,
ובקדנציה זו במיוחד, הקפידו
להגיע לכל סוכן, בכל אזור
בארץ, כדי שיגיע למצוינות.
"הלשכה תמיד רואה את הסוכן לנגד
עיניה. וכאן אני פונה אישית לסוכנים
– להגיע להשתלמויות וכנסים כדי להיות יחיד
ומיוחד בקהילתנו".
״אחר בקהילה״
"מהכובע של התפקיד הנוכחי אני מבקשת
מהסוכנים – בואו נראה את הצד הבטוח והיפה
שלנו בקהילה. הרבה סוכנים מתנדבים, בכל
מיני מסגרות, אך באופן פרטני. הייתי שמחה
לראות יותר סוכנים משתתפים בפעילויות
של הוועדה לפעילות וקשרי קהילה ולא רק
הקבועים. חשוב להעיף מבט לכל כיוון ובכל גיל
ולהבין כי: 'האחר הוא אני'".
נוימן | צילום:
באדיבות המצולמת
"הלשכה היא מנוע הצמיחה של כל סוכן"
בכל שבוע יאיר הזרקור של ”ביטוח ופיננסים“ על פעיל לשכה שכדאי שתכירו
זרקור לסוכנים
תודה ללקוחות
בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת. אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר, שבוחרים בנו כל פעם מחדש!
שמי דרור בשן קבוצת שלמה סיקס, שלום למנכ"ל
ברצוני לציין שאילנה הייתה מאוד ברצוני לציין שאילנה הייתה מאוד
אדיבה ומקצועית. הסבירה ועזרה לי
ואני מעוניין לציין אותה לשבח! אין ספק
שהיא "נכס" עבורכם.
אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על שלום רב,
שירות אדיב, כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו
נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות.
הודות לנופר, החוויה הזו, שמלכתחילה לא אמורה
להיות נעימה-הייתה טובה יותר
ארצה לציין שוב, השירות היה טוב, ולהבדיל ארצה לציין שוב, השירות היה טוב, ולהבדיל
מתשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך
לעזור ללקוח, לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם
לטובתנו. מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד
את עצמו, במקרה הזה-זה נכון, תמיד כן. בזכותה
נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם.
תודהרבה-איתמר יזרעאלי ושרהשוורץ
אני נחום גולדנברג רוצה להודות בזה לכם, אני נחום גולדנברג רוצה להודות בזה לכם, שלמהשירותי גרירה לכבוד
לנציגה שקיבלה קריאתי הטלפונית ולנציגכם
שי 66 שהגיע לביתי בקרית אונו, על השרות,
בעת הטיפול
בי.
לו
כ
י
ר
שג
ת
הנימוס והמקצועיות
בהתנע
נחום וחנהגולדנברג בכבוד רב
6448*
בוקר טוב
שמי דגנית אשכנזי מבאר שבע רוצה
להודות לעודד אברמוביץ מנהל
מחלקת קשריי לקוחות על טיפול מסור
ומשביע רצון בפנייתנו מתאריך 7/11
מודה לך מקרב לב מודה על כלל
השרות ושוב למוקדנית שטיפלה בנו השרות ושוב למוקדנית שטיפלה בנו
והמשך יום נפלא תודה תודה
15 מדור | סוכן צעיר | 26 בדצמבר 2019 02
גיל: 26
מצב משפחתי: רווק
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים,
התמחות במימון והתמחות משנה בניהול
סיכונים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה,
סטודנט ללימודי הסבה לראיית חשבון
רישיון: פנסיוני
ותק: שנתיים
למה בחרת במקצוע זה ומה אתה אוהב בו?
"כבר במהלך התואר הראשון ידעתי שאני
רוצה לעבוד בתחום הפיננסי. בזמן הלימודים
וגם לאחריהם ניגשתי למבחנים לקבלת
רישיון ניהול תיקים ורישיון פנסיוני בו
התמחתי לאחר מכן.
"המקצוע מאפשר להתעסק במגוון רחב של
עיסוקים, הן בפן הפיננסי והן בפן הביטוחי,
ובכך לייצר ערך רב לקהל הלקוחות".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
"לדעתי חשוב שהלשכה תבצע הדרכות
פרקטיות בתחום הפיננסי והביטוחי. בנוסף,
חשוב שהלשכה תעניק הסברים בהתנהלות
נכונה של סוכנים עצמאיים בתחילת דרכם".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"בעוד עשר שנים אהיה ככל הנראה בעל
חברה פיננסית איתנה העוסקת בראיית
חשבון ובתחום הביטוח והפיננסים. התפיסה
שלי היא לרכז לקהל הלקוחות הכל במקום
אחד".
טיפים לסוכנים צעירים כמוך.
"הימנעו מרעשי רקע. הם תמיד היו ותמיד
יהיו".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
"אומרים שבעתיד ייעלמו מקצועות רבים. עם
זאת, אני בטוח כי מקצוע סוכן הביטוח רק
ילך ויתעצם וכך גם מקצועיותו של הסוכן.
אין תחליף ליחסים בין אישיים ולהבנה
רגשית".
"אין תחליף ליחסים בין אישיים
ולהבנה רגשית"
סו"ב בן ידלין, סוכן עצמאי בעל רישיון פנסיוני ‰ "אני בטוח כי מקצוע סוכן הביטוח
רק ילך ויתעצם וכך גם מקצועיותו של הסוכן"
סוכן צעיר
מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל il.co.rbmedia@office
Business PassportCard
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספיםil.co.passportcard@pcbusiness
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014 )בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית Business PassportCard ,בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
סו"ב ידלין. "לרכז לקהל הלקוחות הכל במקום אחד" |
צילום: באדיבות המצולם
16 טור ׀ מונחים בסיסיים | 26 בדצמבר 2019 02
על תאונות דרכים, סוכני ביטוח ועורכי
דין מומחים
עו"ד גל מוטאי מבהיר מונחים בסיסים בהקשר של תאונות דרכים, את יחסי הגומלין בין סוכני
הביטוח לעורכי דין והחשיבות של מעורבות עורכי דין מומחים בכל תאונה
ירועי תאונות דרכים מתרחשות בארץ א
בתדירות ובמספרים גבוהים. אירועים
אלה גורמים לפגיעה קשה בחיי אדם,
במספר ההרוגים ופצועים קשה מידי יום ובנוסף,
לנזקים כלכליים קשים למעורבים ולחברות
הביטוח. במאמר זה נבהיר כמה מונחים בסיסיים
ונדון ביחסי הגומלין בין סוכני הביטוח לעורכי דין
והחשיבות של מעורבות עורכי דין מומחים בכל
תאונה.
תאונת דרכים היא אירוע לא מכוון ולא רצוי
אשר מתרחש עקב נהיגה בחוסר זהירות, נהיגה
ברשלנות או נהיגה בקלות ראש של אחד או יותר
מהמעורבים.
אבהיר את המונחים בקצרה: נהיגה בחוסר זהירות
– מקרה שבו מתרחשת תאונה עקב חוסר תשומת
לב רגעית ולא מכוונת של נהג כאשר אותה
ההתנהגות שגרמה לתאונה לא נאסרה בחוק באופן
מפורש; נהיגה רשלנית – מחדל של נהג שגרם
לתאונה כאשר קיימת חובה חוקית ומפורשת
לפעול כדי למנוע תאונת דרכים; נהיגה בקלות
ראש – נהג יוזם עבירה כאשר הוא מודע לסיכון,
ובכך גורם לתאונת דרכים.
חשוב להדגיש כי מונחים אלה לא הוגדרו בחוק
באופן מפורש, הם מונחים מורכבים וקיימים
מבחנים רבים לצורך קביעה האם בוצעה עבירה
ואם כן, איזו מהן. מי שמעוניין להבין את המונחים
לעומק מוזמן לקרוא מאמר אקדמי בנושא.
נראה לכאורה כי מקרים של תאונות הם מקרים
פשוטים וכל נהג סביר יכול לדעת אם הוא או
הצד שני אשם בתאונה. נראה גם כי כל נהג יודע
היטב את תקנות התעבורה והוא יכול לתאר
באופן נכון את שאירע בתאונה, את התנאים,
הנסיבות ואת זירת התאונה.
כאן המקום לציין כי מניסיוני, כ־20 שנה
במשטרת ישראל בתחום התעבורה ובשמונה
השנים האחרונות כסנגור בתחום דיני התעבורה,
אני יכול לומר באופן ברור כי במרבית המקרים
הנהגים לא יכולים ולא יודעים לתאר נכון את
נסיבות התאונה, את תנאי השטח ואת מידת
האשם של מי מהמעורבים.
מצב של תיאור לא נכון של נסיבות התאונה
וזירת התאונה יכול להביא למצבים הבאים:
‰ הפללה עצמית בעדות שנהגים מגישים במשטרה
ובכך יכולים להביא להגשת כתב אישום מיותר
ופסילת רישיון הנהיגה של הנהג המעורב.
‰ סוכן הביטוח שמקבל תיאור לא נכון יכול להביא
למצב שתוגש תביעה לא נכונה כנגד פוליסת
הביטוח של הנהג המעורב ובכך לגרום לנזקים
כלכליים לחברת הביטוח אשר ביטחה את הנהג.
חשיבות הייעוץ של סוכן הביטוח עם עורך
דין המתמחה בדיני תעבורה:
במקרה של קבלת דיווח על תאונת דרכים
על ידי הסוכן, מומלץ להפנות מיידית את
הלקוח לעורך דין, לייעוץ וחקירה לגבי נסיבות
התאונה כדי לקבל תמונת מצב אמיתית על
התרחשות התאונה ומידת אחריותו של הנהג
המעורב. על ידי ייעוץ והדרכה נכונה של הנהג
לגבי מסירת גרסתו לחברת הביטוח ניתן לחסוך
נזקים כלכליים רבים שיכולים להיגרם בהיעדר
הייעוץ. גם בחישובי עלות מול תועלת, ייעוץ עם
עורך דין תעבורה מומחה כרוך בעלות מזערית
ביחס לנזקים שיכולים להיגרם לחברת הביטוח.
חשיבות הייעוץ עבור המעורב בתאונת
דרכים עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה:
נהג שמעורב בתאונת דרכים, מומלץ עבורו
שלא למסור גרסה למשטרה לפני קבלת ייעוץ
מעורך דין. קבלת ייעוץ והכוונה למסירת גרסה
נכונה ותיאור נכון של נסיבות התאונה יכולה
לחסוך כתב אישום ופסילת רישיונו של הנהג
לתקופות ארוכות.
הכותב הוא עו"ד המתמחה בתחום תעבורה
במשטרת ישראל וכסנגור. שותף במשרד עורכי
דין מוטאי, מצגר, גרבאוי בתחום התעבורה.
אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע
מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת
עצמו ועל אחריותו הבלעדית.
צילום ראש: גיל נחושתן
17 טור ׀ עניין של פרשנות | 26 בדצמבר 2019 02
בין התליית רישיון נהיגה וכיסוי ביטוחי
רישיון נהיגה בר תוקף, במועד קרות התאונה, הוא תנאי להחלת הכיסוי הביטוחי ‰
חברות הביטוח פירשו תנאי זה בצורה רחבה שעלולה להשפיע במקרה תביעה ‰
עו"ד סאמי אבו ורדה מסביר
כלל, על פי התנאים הכלליים של הפוליסה כ
לביטוח רכב פרטי ומסחרי, רישיון נהיגה
בר תוקף בישראל במועד קרות התאונה
הוא תנאי להחלת הכיסוי הביטוחי.
חברות הביטוח פירשו תנאי זה של הפוליסה באופן
נרחב, כאשר בכל מקרה שבו עלה "חשד" כלשהו
הנוגע לתוקף רישיון הנהיגה, ללא קשר לסיבה,
חברת הביטוח מיהרה לדחות את תביעת המבוטח
חרף מחאת הסוכן כי זה לא הוגן. המבוטח, ושלא
בצדק, נשאר ללא ביטוח עליו שילם ממיטב כספו,
הכעס מנותב אלינו להגשת תביעה משפטית.
הבשורה היא כי יש מה לעשות במצב זה. טענת
תחולת חריג היא טענת הגנה ולכן הנטל על
המבטחת להוכיח כי חריג לכיסוי התקיים ומקום בו
קיים ספק פועל לטובת המבוטח ולרעת המבטח.
להלן שלושה מצבים שכיחים של התליית רישיון
נהיגה:
1 .התליית רישיון עקב ניקוד
במקרים בהם צבר נהג נקודות לחובתו עקב עבירות
תנועה שביצע, הרי שהוא יוזמן על ידי רשות
הרישוי לעבור קורס "נהיגה נכונה" אשר מהווה
אמצעי תיקון, שההשתתפות בו הינה חובה והנהג
חייב לעבור בהצלחה מבחן בסיומו )סעיפים 545־
549 לתקנות התעבורה(.
תקנה 551(ה( לתקנות התעבורה קובעת כי אם
חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג אודות
חובתו להשתתף בקורס והוא לא דאג לעשות כן,
הרי שרשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו
של הנהג בהודעה שתינתן ותישלח לנהג.
רוב המקרים שבהם דוחה חברת הביטוח את הכיסוי
הביטוחי מבוססים על שאילתה מטעם משרד הרישוי
במסגרתה עולה כי במועד התאונה רישיונו של
הנהג ברכב המבוטח הותלה מאחר ולא עמד בחובתו
לעבור את קורס "נהיגה נכונה" אליו זומן.
בית המשפט קבע כי יש לנהוג בהתאם לנורמה לפיה
שלילת הכיסוי הביטוחי במקרה בו רישיונו של הנהג
הותלה עקב שיטת הניקוד מתקיימת רק מקום בו
לנהג היתה ידיעה שהינה פוזיטיבית אודות ההתליה,
והתלייתו של רישיון נהיגה איננה בתוקף כלפי
הנהג כל אימת שלא קיבל הודעה עליה, וזאת נוכח
המשמעות הכספית הדרמטית של אי ידיעה. נקבע כי
רק מי שהחליט כי חרף פסילת רישיונו ימשיך לנהוג,
וגרם לתאונה, חשוף כאמור לכך שהוא ייאלץ לשאת
מכיסו בנזקיו שלו ואף של ניזוקים אחרים.
על המבטחת החובה להוכיח שהנהג ידע על
ההתליה באופן בפועל.
במקרים רבים מסתמכות חברות הביטוח על "חזקת
המסירה" שבתקנה 550(ב( לתקנות התעבורה,
וטוענות על יסודה כי הודעת ההתליה נשלחה בדואר
רשום למענו של התובע לפני התאונה, ולפיכך
התובע מוחזק כמי שקיבל את הודעת ההתליה קודם
לתאונה ולא עמד בנטל לסתור חזקה זו.
חזקת המסירה הנ"ל, כמו ככל חזקה, ניתנת
לסתירה, כאשר אם יוכיח הנמען, למשל, שלא
קיבל את דבר הדואר מטעמים שאינם תלויים בו, או
שהכתובת אינה נכונה.
חשוב להבהיר כי הפסיקה מציינת שיש מקרים בהם
למרות שההודעה לא נתקבלה לכאורה בידי הנהג,
עדיין יראו אותו כמי שידע על השלילה. בכל מקרה
ייבחנו הסיבה לאי קבלת ההודעה ותום ליבו של
הנהג.
2 .התליית רישיון נהיגה עקב חובות
בהוצאה לפועל
על פי סעיף 66(6 )לחוק ההוצאה לפועל, רשאי
רשם ההוצאה לפועל להגביל חייב מלקבל, מלהחזיק
או מלחדש את רישיון הנהיגה.
ההלכה עוסקת בהגבלה פורמלית במהותה שאינה
משליכה על כושרו של הנהג לנהוג ברכב, וככזו אין
בכוחה כדי לשלול את הכיסוי הביטוחי.
3 .אי השתתפות בקורס ריענון
תקנה 213(ג( לתקנות התעבורה קובעות, כי:
"רשות הרישוי לא תחדש רישיונו של בעל רישיון
נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה )א(, במועד חידוש
הרישיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם כן
הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה“.
במקרה זה חשוב להדגיש כי עמדת הפסיקה היא
שהחובה לעבור קורס ריענון אינה תנאי טכני
פורמלי, אלא תנאי מהותי, הנוגע לכשירותו
ולכשרותו של הנתבע לנהוג, ולכן הפרת החובה
האמורה יוצרת סיכון תחבורתי ממשי ולא סביר,
הן לנתבע עצמו והן למשתמשים אחרים בכביש.
על כן, אי השתתפות נהג בקורס ריענון יכולה בהחלט
להוביל לשלילת תוקפו של הכיסוי הביטוחי, בתנאי
שנמסרה לנהג הודעה על חובת ההשתתפות בקורס
והוא ידע עליה.
לסיכום, דחיית התביעה על ידי המבטחת איננה
סוף פסוק, יש בהחלט מה לעשות באמצעות הליך
משפטי.
הכותב הוא בעל משרד עורכי דין בתחום
הנזיקין, תאונות דרכים וביטוח לאומי
צילום ראש: באדיבות המצולם
נטל ההוכחה הוא על המבטחת | צילום: Shutterstock
ניסים קורים בדרכים,
חג חנוכה שמח!
לפייסבוק >>
18 דעה ׀ ביטוח תשואה לעמיתים | 26 בדצמבר 2019 02
צילוםראש: באדיבות הלשכה
להוציא את אגרות החוב
המיועדות לפנסיה
שאלות רבות עולות בעקבות הסיכום על ביטול אגרות החוב המיועדות שהממשלה מנפיקה לתיקי
הפנסיה והחלפתן בביטוח תשואה לעמיתים ‰ סו"ב דוד בכר עושה סדר
תבשרנו שהחשב הכללי באוצר ה
והממונה על רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון סיכמו על ביטול
איגרות החוב המיועדות שהממשלה מנפיקה
לתיקי הפנסיה והחלפתן במכשיר פיננסי
חדש: ביטוח תשואה לעמיתים.
על פי הפרסומים השונים, את מקומן של
אג"ח המיועדות, המהוות כיום %30 מתיק
הפנסיה ומניבות תשואה מובטחת וחסרת
סיכון של %86.4 ריאלי לשנה, תתפוס
אופציית מכר )put .)אלו נותנת בידי החוסך
את האפשרות במידה והתשואה הריאלית
הממוצעת השנתית של תיק הפנסיה שלו
)ממועד כניסת האופציה לתיק ועד למועד
ההגעה לגיל הפרישה נמוכה יותר מ־%86.4 )
לחייב במועד הגעתו לגיל הפרישה את
המדינה לתת לו תשואה ריאלית ממוצעת
שנתית של %86.4 על %30 מהתיק בלבד,
לתקופת האופציה.
כלומר, אם התיק לא מצליח להניב
בעתיד תשואה ריאלית ממוצעת שנתית
של %86.4 על כל ה־%100 ,החוסך "יחייב"
את המדינה לבצע לו השלמת תשואה, כך
שהתשואה הריאלית הממוצעת השנתית
של %30 מהתיק שלו לתקופת האופציה
תשתווה ל־%86.4 .אך אם התיק מאוד מצליח
בעתיד ומניב תשואה ריאלית ממוצעת שנתית
לתקופת האופציה שגבוהה יותר מ־%86.4 על כל
ה־%100 ,החוסך יכול לשמור את התשואה הזו
לעצמו. לאופציה גלומה זו יש ערך כלכלי רב.
חשוב להבין שלפני השינוי, המדינה נותנת בידי
החוסך אג"ח מיועדת שמשלמת קופונים )%86.4
לשנה צמוד למדד( במהלך חייה עד למועד
פדיונה, בעוד שלאחר השינוי המדינה נותנת
בידי החוסך אופציית מכר על התשואה הריאלית
הממוצעת השנתית של התיק שלו לתקופת
האופציה. מה ההבדל? אם אג"ח המיועדת לא
היתה משלמת קופונים במהלך חייה אלא צוברת
אותם ומשלמת את כולם במועד הפדיון, או אז
בהתעלם מדמי ניהול מדובר באותה תמורה.
אולם במקרה דנן שלפנינו מדובר בוויתור על
תשלום קופון שנתי של %86.4 צמוד למדד על
%30 מהתיק, מדי שנה.
לדוגמה, אם ניקח תיק פנסיה של 100 שקל אז
לפני השינוי, התיק מורכב מ־30 שקל המושקעים
באג"ח מיועדות ומ־70 שקל המושקעים בשוק
ההון. לאחר השינוי התיק שמורכב מ־100 שקל
המושקעים בשוק ההון והמדינה מודדת בעת
ההגעה לגיל הפרישה מה עשה התיק ומחליטה
האם לפצות את %30 מהתיק או לא. תיאורטית,
על פניו מנהל התיק יכול עכשיו ליטול על עצמו
סיכון גדול יותר, בין אם זה לטובה או לרעה. על
פניו, אם על %30 מהתיק מנהל התיק לקח סיכון
יותר גדול והוא נכשל בהימור שלו – אז החוסך
הפסיד והמדינה תבצע השלמת תשואה שתחזיר
אותו למצבו הקודם, באיחור כלשהו, אבל עדיין
תחזיר אותו למצב הקודם. לעומת זאת, אם על
%30 מהתיק מנהל התיק לקח סיכון יותר גדול
והוא הצליח בהימור שלו – אז החוסך הרוויח ואף
אחד לא יקח לו את הרווח הזה.
תיאורטית השינוי המוצע מאפשר לחוסך
לכאורה תנודתיות אבל יש לי הרושם שהשינוי
הזה לא בא בחינם. לעניות דעתי השינוי המוצע
מקפל בתוכו איזושהי "מלכודת". הרי ברור לי
כסוכן פנסיוני, מתכנן פיננסי ואקטואר, שעל
מנת שמשרד האוצר יציע את השינוי המוצע הוא
צריך להרוויח ממנו משהו. הרי ברור לכל שאג"ח
המיועדות הן אבן ריחיים על צווארה של המדינה,
קל וחומר בעלות גיוס ריאלית של %86.4 לשנה.
אבל האוצר משום מה לא מציע כאן לשבור את
אבן הריחיים מעל צווארה של המדינה, כי הרי
בהצעתו הוא מחליף מסלול של אשראי )אג"ח
מיועדות( במסלול של ערבות )אופציית מכר(.
בעוד שבמסלול אשראי המדינה מקבלת כסף
מהציבור ומתחייבת לשלם לו את הכסף
בחזרה, הרי שבערבות המדינה רק מתחייבת
לאחר השינוי התיק מורכב מ־100 שקל המושקעים בשוק
ההון והמדינה מודדת בעת ההגעה לגיל הפרישה מה עשה
התיק ומחליטה האם לפצות את %30 מהתיק או לא
נשארו שאלות פתוחות | צילומים: Shutterstock

19 דעה ׀ ביטוח תשואה לעמיתים | 26 בדצמבר 2019 02
בהתקיים תנאים מסוימים היא תשלם
לציבור, כך או כך אבן הריחיים מעל
צווארה של המדינה שרירה וקיימת.
בראייתו של משרד האוצר הוא משלם על
אג"ח המיועדות ריבית אבנורמלית של %86.4
ריאלי לשנה. לכן הוא רוצה לצאת מהנטל
הזה ולגייס כסף במחירי שוק, הואיל והוא
סבור שמחירי השוק היום כמו גם ב־20 השנים
הבאות לא יגיעו לרמה של %86.4 ריאלי לשנה.
בנוסף, חושב משרד האוצר, שבמידה והתשואה
הריאלית הממוצעת השנתית בשוק ההון תהיה
גבוהה יותר מ־ %86.4 אז הוא ירוויח מאחר והוא
"נפטר" הלכה למעשה מ"הפצצה המתקתקת"
הזו שנקראת אג"ח מיועדות ובאותה נשימה גם
החוסך לא יבוא אליו לבקש השלמת תשואה.
מאידך, במידה והתשואה הריאלית הממוצעת
השנתית בשוק ההון תהיה נמוכה יותר מ־%86.4
אז החוסך יבוא אליו לבקש השלמת תשואה
והרי גם ככה משרד האוצר היה צריך לשאת
בנטל הזה. כך שלמעשה, מבחינת משרד האוצר,
מסלול הערבות כאשר מחירי השוק נמוכים יוצר
לו רווח מסוים וכמובן גם בונוס נוסף.
משרד האוצר בונה ככל הנראה על כך שבכל
השנים גייס כסף במחיר גבוה יותר ממחיר השוק,
אז למה שלא ינצל עכשיו את מחירי השוק
הנוחים ויהנה מעלות גיוס זולה? ואם בכל זאת
יצטרך לשלם לחוסכים השלמת תשואה – אז
ישלם את זה בעתיד ולא היום. כך אפוא למעשה
משרד האוצר דוחה מבחינתו את התשלום.
מלבד עלות הגיוס הזולה
ודחיית התשלום, האוצר יודע
גם שאת הוצאות הריבית בגין
אג"ח המיועדות הוא רשם עד כה
כהוצאות תקציביות, בעוד שאת
אופציית המכר, שבה הוא מציע
להחליף את אג"ח המיועדות, הוא
לא צריך לרשום בתקציב המדינה.
למעשה זה הכל משחק בתקציב
המדינה.
לא ברור לי עדיין לשם מה נחוץ
השינוי הזה במודל החיסכון לפנסיה.
הרי הסיכון למדינת ישראל נשאר
אותו דבר למעט דבר אחד שהיא
אולי, בשנים מסוימות, תוכל לגייס
כסף בעלות גיוס זולה יותר. כלומר,
בראייתי כל העניין פה הוא להמר על כך ששוק
ההון יפתור למדינה את הבעיה.
לסיכום: בתוך 20 שנה ומעבר לכך, עמידה
או אי עמידה בתשואה של %86.4 בשנה תעבור
לפתחם של הפנסיונרים/החוסכים ושאלות רבות
כגון כיצד יבוצע, מועד חודשי או שנתי ועוד,
ישארו פתוחות במקרה של שינוי רשת הביטחון
של כספי החוסכים, עקב ניתוק אחריות לכספי
הפנסיה של הציבור הרחב.
הכותב הינו CFV, CLU, CFP – סוכן פנסיוני,
מתכנן פיננסי, מעריך שווי ואקטואר
*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה
חברה לביטוח בע״
פנו למחוזות 3453*לפרטי נוספי
ביטוח הדירה המקיף של
הכשרה חברה לביטוח
כל הכיסויים בפוליסה אחת!
סוכנים וסוכנות יקרים,
הכירו את ביטוח הדירה המקיף
של הכשרה חברה לביטוח, המציג
פוליסה אופטימלית המאפשרת
ראש שקט עם כיסויים מורחבים
וייחודיים לנזקי מים, לנזקי דוודים
ולנזק תאונתי לבעלי אופניים
הפוליסה הקיימת. וקורקינטים חשמליים, במסגרת

תיאורטית השינוי המוצע מאפשר לחוסך לכאורה תנודתיות
אבל יש לי הרושם שהשינוי הזה לא בא בחינם. לעניות דעתי
השינוי המוצע מקפל בתוכו איזושהי "מלכודת"
האוצר יודע גם שאת הוצאות הריבית בגין אג"ח המיועדות הוא רשם עד
כה כהוצאות תקציביות | צילום: shutterstock
20 משולחנו של היועמ"ש | 26 בדצמבר 2019 02
שבוע נערכו בחינות רשות שוק ההון ה
ומאות מתמחים צעירים וסטודנטים צבאו
על מסדרונות גימנסיה הרצליה בתל אביב,
מתוחים ונרגשים לקראת מבחני הרשות לקראת
קבלת הרישיון הנכסף. אך כאן עלי להדגיש, סיום
הלימודים והוצאת הרישיון אין בו די – על סוכן
הביטוח להמשיך ללמוד ולהתמקצע מידי יום ביומו,
עולם הידע המקצועי של סוכן הביטוח הוא נרחב
ומשתנה ומצריך למידה אינטנסיבית, בין אם לאור
חידושי פסיקת בתי המשפט/שינוי חקיקה ובין אם
בהוראות הרגולציה, כפי שראינו השבוע כאשר
פורסמה טיוטת הרפורמה בתחום התשלומים לקופות
הגמל וממשק המעסיקים.
השבוע נלמד על אופן הגדרת "אלמנת פנסיונר".
במקרה שניתן במהלך החודש האחרון, דובר על
גברת אשר ביקשה לקבל תגמולים מקרן הפנסיה
כאלמנת המנוח הפנסיונר.
המנוח, אשר נולד באוקטובר 1931 ,היה עמית בקרן
משנת 1997 ועד לפטירתו בחודש אפריל 2019 .
התובעת, ילידת 1929 ,התחתנה עם המנוח בשנת
1967 והיתה נשואה לו עד פטירתו, אלא שבשנת
2011 ,חדלו לגור ביחד. הם חתמו על הסכם אשר
קיבל תוקף של פסק דין, לפיו הם לא יתגרשו אך
הם לא ימשיכו לגור ביחד. הם ערכו הפרדה רכושית
והמנוח היה מעביר לתובעת מידי חודש מחצית
מפנסיית הזקנה של קרן הפנסיה. התביעה לקצבת
שאירי פנסיונר נדחתה על ידי קרן הפנסיה ועל כך
הוגשה התביעה המשפטית לעניין ניתוח הגדרת
"אלמנת פנסיונר" בתקנון הרלוונטי:
"בת זוג של פנסיונר ביום בו נפטר, ובלבד
שהתקיימו בה אחד משני אלה: 1 .הייתה לבת זוגו
של הפנסיונר לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת
זקנה וגרה עימו במשך לפחות שנה אחת רצופה
עד ליום בו נפטר; 2 .לענין תקופת המגורים תובא
בחשבון גם תקופה שבשלה חוייב הפנסיונר בתשלום
מזונותיה של בת הזוג לפי פסק דין של ערכאה
שיפוטית מוסמכת".
בית הדין קבע שאין עוררין כי התובעת היא
אשתו של הפנסיונר, אך האם היא התגוררה עימו
במשך שנה לפני שנפטר? בית הדין בוחן את סוגיית
המגורים המשותפים שהרי מכך נגזרת ההנחה כי
עם הפטירה נוצרת פגיעה כלכלית בתובעת, אשר
מצדיקה את התמיכה הכלכלית בה במסגרת קצבת
השארים. אמנם התובעת לא התגוררה עם המנוח
החל משנת 2011 ,אך הדרישה האמורה איננה בחינה
טכנית וצרה אלא יש לבחון את הקשר בין בני הזוג
בהתאם לנסיבות. שהרי יש אילוצים, למשל רפואיים,
אשר בהם לא מתגוררים בני הזוג יחדיו.
במקרה זה מוסיף בית הדין יש לזכור כי המנוח
והתובעת הפסיקו להתגורר תחת קורת גג אחת,
כאשר התובעת היתה בת 83 והמנוח היה בן 81 .
זאת, לאחר שהתגוררו תחת קורת גג אחת מאז
נישואיהם בשנת 1967 ועד 2011 .התובעת, שלא
העידה במשפט, לאור מצבה הרפואי, טענה כי הסיבה
להפסקת המגורים היתה מצבו הרפואי של המנוח
שחייב אותו לעבור בדיור מוגן והעובדה שהיא לא
יכלה לטפל בו, אלא שקובע בית הדין כי התובעת
לא הוכיחה טענה זו או קיומו של אילוץ אובייקטיבי
שהוביל למצב שמנע מהם להתגורר ביחד.
לצורך הגדרת האלמנה ועל פי התקנון יש לבחון
את פסק הדין אשר חייב את המנוח לשלם את מזונות
התובעת, שכן פסק הדין משקף תמיכה כלכלית של
המנוח אשר הופסקה עם פטירתו ומצדיקה את קצבת
השארים לאלמנה )התובעת(, גם אם לא התגוררה
עימו.
בית הדין קובע כי אכן הוכח בדיון כי המנוח קיים
את פסק הדין כלשונו. שם נקבע כי המנוח ישלם:
"%50 מהפנסיה שהוא מקבל וזאת לכל ימי חייה".
ניתן לראות , מוסיף בית הדין, כי מדובר בתשלומים
שהמנוח מתחייב לשלם לתובעת, לאורך כל חייה.
אולם, בכך לא די, יש לבחון האם אכן עמדו הצדדים
בהסכם, בהתנהגותם, ולא הביאו לביטול של חובת
תשלום המזונות. עפ"י דוחות חשבון הבנק ניתן
היה לראות כי המנוח העביר מידי חודש, תשלום
חודשי בהוראת קבע והדבר מחזק את המסקנה לקיום
ההתחייבות בפסק הדין למזונות התובעת.
לכן מסכם בית הדין, כי התובעת היא אלמנת
פנסיונר, ויש לשלם לה את קצבת שארים.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח
צילום ראש: גיא קרן
בית הדין בוחן את סוגיית
המגורים המשותפים שהרי
מכך נגזרת ההנחה כי עם
הפטירה נוצרת פגיעה כלכלית
בתובעת, אשר מצדיקה
את התמיכה הכלכלית בה
במסגרת קצבת השארים
על אופן הגדרת "אלמנת פנסיונר"
מסוגייה שנידונה בבית המשפט נלמד באילו מקרים זכאים בן או בת הזוג של מנוח
לקבל תגמולים מקרן הפנסיה < עו"ד עדי בן אברהם
עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?
לחצו כאן <<
21 | 26 בדצמבר 2019 02 ביטוח בעולם דוד ליפקין
צילום: Shutterstock
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
בכתב באמצעות כתובת המייל: il.co.rbmedia@office
דרושים
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת
עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת
הצעות, חיתום והפקת פוליסות מתן מענה
ללקוחות המשרד. דרישות : ידע והכרה של
תחום האלמנטרי שליטה במערכות חברות
הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת למידה ורצון
להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא לשלוח
לקורות חיים – il.co.yeldad@ins1
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג,
תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף.
קורות חיים למייל: com.gmail@ibn1976
דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו, לטיפול
בתיק קיים, משרה מלא לפרטים: ליובל מור
7179599-054
למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה
חתם/ת ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל
חידושים ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות
הביטוח.משרה מלאה/ חלקית תנאים טובים
למתאימים עם אפשרויות קידום. המשרה עם
בסיס ובונוסים גבוהים למתאימים זריזות, תודעת
שירות גבוהה, יכולת מו"מ מול עסקים. ניסיון
בחיתום עסקי – חובה. ידע במכירות וניסיון
מסחרי – יתרון. קורות חיים נא לשלוח ל:
il.co.bit-yeadim@jobs
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. ידע
בביטוח חיים יתרון . ניסיון חובה.ניסיון בנתינת
שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים. תנאים
מצוינים ושעות עבודה נוחות.קו"ח למייל :
IL.CO.BD2@B
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת
ביטוח בעל רשיון . המשרד יעניק מעטפת כוללת
של תפעול . מתאים למי שמחפש בית חם ומסלול
להתפתחות אישית קורות חיים נא לשלוח
לכתובת: il.co.asee@plan
סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה
מלאה פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב,
דירה ועסקים ניסיון בנתינת שירות מכירתי
ללקוחות קיימים וחדשים, 7 שנים ניסיון מינימום.
תנאים מצויינים ושעות עבודה נוחות. קורות חיים
למייל il.co.bd2@b
לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד
טיפול בביטוחי רכב, דירה ועסק. אנחנו מחפשים
עובד/ת חרוצים, עצמאיים בעשייה ובעלי ראש
גדול ונכונות למתן שירות מעולה ללקוחותינו.
חושבים שאתם מתאימים ? נשמח לפגוש אתכם.
לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל:
il.co.varssano@yossi
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות )לא מוקד( בסוכ'
ביטוח בשרון, משרה מלאה א-ה 00:17-15:08 ,
חובה ניסיון בשירות לקוחות בביטוחי בריאות/
חיים, יתרון ליוצאי סוכנויות ביטוח. התפקיד כולל:
מענה לשיחות יוצאות/ נכנסות, טיפול בעדכון
שינויים בפוליסה, הסבר כל כיסויי הפוליסה,
הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/בנקים.
נדרש אוריינטציה מכירתית/ ראש גדול/ אחריות
ומסירות/נעימות והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד..
שכר גבוה למתאימים. אווירה חמה ומשפחתית,
הפקות אירועי גיבוש חברה, הכשרות במקום.
לשליחת קו"ח
il.co.ins2000@jobs , או 4175111-052 בוואטאפ
שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה
כולל הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי
עבודה כולל 2 חניות בין 3000₪/ 4000 .כולל
ליווי מקצועי, מיקום מנצח לפרטים נוספים
ניתן לפנות בטלפון 03־9591333 052־7703399
/052־4526944 מייל:
beyahad@office־com.ins
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן,
משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע
4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר
– מחיר 500,1 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים
וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר
000,3 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל
כולל חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2 ,ברח' תל
חי בכפר־סבא. מיידי, כולל ריהוט 052־2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים
ומאורגנים לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור
גם חדר אחד. לפרטים ארז לוי 0547966694 ,
039520400
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים
)אפשרות לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר
משנה, בסוכנות לביטוח.המחיר פיקס = כולל כל
המיסים. עלות חודשית וללא התחייבות המשרד
ממוקם בראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה
סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
לפרטים – שלמה 052־2944888 .
ks@shlomo־il.co.ins
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול
לסוכנים מול חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום
הפנסיוני , ביטוחי חיים ובריאות במגוון דרכי
התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים -054
3073833 שוקי com.gmail@mayyona04
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש?
)חיים /אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם
למכור את התיק? פגישה ללא התחייבות. נתן ־
052־9770368 או במייל: com.gmail@7305550
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים
את כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים
צעירים, בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף
שרותי פיקוח צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה
תומכת להצלחה עם קבלותהשיחה החשובה
ביותר שעשיתם בעשור !!! תתקשרו.המייל שלי
beyahad@gil־com.ins
הנייד שלי לפרסום 0527703399
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל
סודיות מובטחת לפרטים: il.co.haybit@haybit
נייד: 0542144567
אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם
סוכן / סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי
/ חיים. לתאום פגישה ופרטים נוספים, ניתן
להתקשר לדוד בטלפון 6533382-052
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331
b4@Michaele־il.co.u סודיות מובטחת.
לחצים על רואי
חשבון לאתר מעשי
הונאה בחברות
חצים מופעלים על משרדי רואי חשבון ל
גדולים בבריטניה לפעול בדחיפות
לאיתור מעשי הונאה בחברות ביטוח, בנקים
וחברות תיירות. זהו אחד הלקחים מהתמוטטותה
של חברת התיירות הגדולה תומס קוק שהסבה
הפסדים של מאות מיליוני אירו לאלפי נוסעים
אשר לא פוצו על ידי חברות ביטוח, בהעדר
כיסוי ביטוחי מתאים.
בין היתר, הממשלה הבריטית, כולל רשות
התחרות, בוחנת חיוב מנהלי חברות לדווח מדי
שנה מה נעשה כדי לאתר ולמנוע מעשי הונאה.
הצהרות אלה יעברו לבדיקת רואי החשבון.
גם חברי הפרלמנט בבריטניה לוחצים על
חקיקה מהירה של שינויים בחוק החברות
הבריטי כדי לבצע את הגברת הפיקוח על
חברות ביטוח והבנקים במיוחד. זאת כלקח של
ההתמוטטויות של חברות.
ממשלת גרמניה נחלצת לעזרת נוסעי
תומס קוק
משלת גרמניה נחלצת לעזרת נוסעי חברת הנסיעות תומס קוק שהתמוטטה. הממשלה מ
תעניק סיוע פיננסי לאחר שהתברר כי הכיסוי הביטוחי של החברה אינו מספק כדי
לפצות את כל הנוסעים הגרמנים של חברת הנסיעות.
הממשלה הפדרלית של גרמניה הודיעה כי היא תפצה את הלקוחות הגרמניים אשר לא
יקבלו פיצוי. תומס קוק היתה מבוטחת בחברת ציריך השוויצרית בסכום כולל של 110
מיליון אירו.
עד כה, חברת הביטוח קיבלה תביעות בסכום של 250 מיליון אירו. מומחים בגרמניה
מעריכים שהסך הכולל של תביעות מלקוחות תומס קוק בגרמניה ינועו בין 300 ל־500
מיליון אירו.
לפי חוות דעת של חברת
ציריך, מחובתה של ממשלת
גרמניה לפצות נוסעים של
חברת תיירות קורסת באם
הם לא פוצו. זאת לפי תקנה
של האיחוד האירופי משנת
2015 .תקנה זו אושרה על ידי
ממשלת גרמניה, ועתה היא
מחויבת ליישמה במקרה של
תומס קוק. תביעות בסך 250 מיליון אירו