נבחן על ידי וועדת הטכנולוגיה. מיזמים. יישומים . טכנולוגיות .