פניה למוקד כיסוי נזקי סערה

בעקבות גל ההצפות שפוקד את המדינה לשכת סוכני הביטוח יזמה הפעלתו של מוקד חירום שיענה על שאלות הציבור. סוכני הביטוח מתמודדים עם היקפי פניות חסרי תקדים שלא זכורים מזה שנים, באירועי השבוע החולף, כתוצאה מנזקי הטבע החמורים שפוקדים אותנו. הקו החם שמספרו: 077-6049457 יפעל ביום חמישי ה-9 בינואר 2020 מהשעה 12:00 עד לשעה 16:00

להלן מספר שאלות ותשובות נפוצות :

1. אם ההצפות נבעו מבעיות ניקוז בעיר, אל מי פונים לפיצוי?

במסגרת ביטוח דירה כלול כיסוי לנזקי סופה, גשם, שלג או ברד וכן כיסוי לשיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
במסגרת ביטוח עסק במידה ונרכש ביטוח לנזקי טבע יש כיסוי לנזקי סערה וסופה כולל נזק שנגרם על ידי מי גשם וכיו"ב.

חשוב להדגיש שהן בביטוחי הדירה והן בביטוחי העסק אין כיסוי לדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.  יחד עם זאת אם לדוגמא, כתוצאה מהרוח החזקה עף רעף ודרך הפתח שנוצר בעקבות העפת הרעף חדרו מי גשמים יהיה לכך כיסוי ביטוחי.במידה ואין ביטוח דירה ואו עסק עם כיסוי לנזקי טבע,יש לפנות למחלקת הביטוח של העירייה ,ולתבוע את הנזקים.או להעזר בעו"ד שיגיש את התביעה.

2. אם הרכב הוצף, האם הביטוח המקיף מכסה את הנזק?

מכוסה. הפוליסה מכסה נזקי סערה, שיטפון, שלג, ברד.

3. אם החלקתי במדרגות כתוצאה מהרטיבות האם ביטוח הדירה מכסה? אם אורח החליק בכניסה לביתי או בחדר המדרגות, האם ביטוח הדירה מכסה את הנזק שנגרם לו? האם יש הבדל בין בית פרטי לבית משותף?

במקרה של החלקה בבית המבוטח אין כיסוי ביטוחי אלא אם כן נרכש כיסוי לתאונות אישיות אשר על פי הגדרות הפוליסה מכסה את הפציעה/נכות של המבוטח.  אם נגרם נזק לאורח (צד ג') הרי שרק אם תוכח רשלנותו של בעל הדירה פרק ביטוח הצד ג' של הדירה יכסה את אחריותו החוקית של בעל הדירה. למשל, אם יוכיחו שהוא לא דאג למשטח נקי פנוי ממפגעים בטיחותיים אזי ביטוח הצד ג' של הדירה יכסה. אותו עיקרון יחול גם בבית משותף.  אם צד ג' יחליק בחלקים המשותפים של הבניין רק אם תוכח רשלנות ועד הבית לכך שהנזק נגרם כתוצאה מתחזוקה לקויה של הרצפה/מדרגות וכו' ביטוח הצד ג' של נציגות הועד תכסה את האירוע.  אם אין רשלנות הרי שללא קשר לביטוח בעל הדירה או ועד הבית (בהתאם לנסיבות) לא אחראי ולא צריך לשפות את הנפגע.

4. האם ביטוח הצפות הוא חלק מובנה בביטוח הדירה?

במסגרת ביטוח דירה כלול כיסוי לנזקי סופה, גשם, שלג או ברד וכן כיסוי לשיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.

5. האם הביטוח שלי כולל גם בדיקת מהנדס לבניין שהוצף?

אם נגרם נזק למבנה והמבנה מבוטח המבטחים צריכים לנקוט בפעולות הדרושות לשיקום הנזק והחזרת המצב לקדמותו.  במידת הצורך בהתאם לסוג הנזק והיקפו אם ייקבע שצריך לבצע בדיקת מהנדס, הביטוח יכסה זאת. בכל מקרה לדעתי אם יש חשש לבטיחות הבניין העירייה אמורה לשלחו מהנדס מטעמה כדי שיאשר שהבניין בטיחותי .

6. כתוצאה מהרוחות החזקות עץ קרס על הרכב, האם אני מכוסה? אם כן, על ידי מי?

הנזק מכוסה במסגרת פוליסה לביטוח הרכב תחת כיסוי סערה, שלג, ברד….

 אם רוצים לתבוע את העירייה בגין הנזק, יהיה צורך להוכיח את רשלנותה בכך שלא גזמה/עקרה את העץ מבעוד מועד לפני שהנזק אירע.

7. עץ קרס בתוך הגינה הפרטית שלי, האם ביטוח הדירה מכסה את הנזק?

אם העץ קרס כתוצאה מרוח שמהירותה עולה על 30 קשר (לפי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסת הדירה) ונגרם נזק לדירה עצמה יש כיסוי ביטוחי.

אם נגרם נזק לרכוש או גוף של צד ג' כתוצאה מקריסת העץ הרי שיצטרכו להוכיח את רשלנות בעל הבית שהיה עליו לצפות שבאירוע מסוג זה העץ יקרוס ויגרום לנזק ושהיה עליו לתחזק/לעקור את העץ בהתאם.  אם יוכיחו את הרשלנות כאמור, פרק צד ג' של פוליסת הדירה יכסה את אחריותו כאמור.

8. מתי נזקים מוכרזים כנזקי טבע ואיזה גוף מכסה את הנזקים?

בפוליסת הדירה התקנית רוח שמהירותה עולה על 30 קשר.[במקרה של בעיה בהוכחת המהירות, פונים לשירות המטרולוגי והוא מנפיק את המהירות ביום ובשעה שנדרש לכך].

בנזקי טבע לחקלאים-כדי שיהיה מכוסה ,משרד החקלאות[שהינו משרד ממשלתי], צריך להכריז על הנזק כנזק טבע.

9. לדירה נגרם נזק בגלל ניקוז לקוי בבניין משותף שאינו מבוטח. האם דיירי הבניין אחראים לכסות את הנזק?

דיירי הבניין ,אכן אחראים לכסות את הנזק.

אם התשובה לשאלתכם לא נמצאת באחד הסעיפים לעיל אנא פנו בטופס מטה.

מצטערים, אך סקר זה הסתיים.