ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח מרצון לפגיעה גופנית שאינה מכוסה על ידי המדינה. הפוליסות המוצעות בשוק אינן סטנדרטיות אלא פרי תכנון כל חברת ביטוח לעצמה. מדובר בפוליסה שניתנת לרכישה באופן עצמאי, או מודולרי או משלים כחלק מפוליסה אחרת: ביטוח חיים ומנהלים, ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח בריאות וביטוח סיעוד. שני מרכיבים מרכזיים בביטוח תאונות אישיות: תשלומים למבוטח בחייו בגין נכות רפואית לצמיתות ואי-כושר זמני לעסוק במקצוע הרשום בפוליסה. חברות הביטוח משווקות עשרות סוגים של פוליסות לכיסוי תאונות אישיות, בתעריפים שונים ולמקצועות שונים. התעריפים גמישים ותלויים בשאלה אם מדובר בפוליסה עצמאית והיקפה או בחלק מפוליסה מקיפה יותר. במדינה שבה סיכויי ההיפגעות הם גדולים, והבירוקרטיה של הגופים הממשלתיים (המוסד לביטוח לאומי במקרה זה) גורמת לעיכובים בתשלומי החובה לאזרח הנפגע -חשוב שיהיה לך ביטוח תאונות אישיות.

ביטוחי אובדן כושר עבודה

לעדכון בנושא אובדן כושר עבודה החדש החל מ 01.08.2017

האם אתם יכולים להרשות לעצמכם לאבד את כושר עבודתכם?

אחד מכל שלושה יהיה במצב של אי כושר עבודה בין גיל 21 לגיל 65, מצב בו, עקב מחלה או תאונה, הוא או היא לא יעבדו פרק זמן של שלושה חודשים לפחות.
בחברה בה אנו חיים אין מי שיתמוך באדם שאיבד את כושרו לעבוד. במקומות עבודה בודדים ניתן לצבור יותר מאשר 90 ימי מחלה המוגדרים בחוק. לעצמאים אין כלל ימי מחלה. חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים אינם משלמים לעובד בגין מצב של אי כושר עבודה, למעט מספר אירועים מוגדרים, כגון: תאונת עבודה, תאונת דרכים, פגיעה במהלך שירות מילואים או אירוע טרור. גם במקרים אלה הפיצוי הוא אך ורק בגין חלקים ידועים של השכר.
אך אף אחד לא ישלם, אם חליתם ואינכם יכולים לעבוד למעלה מ 90- יום, או אם אתם עצמאיים. אין מי שישלם לכם אם אתם חולים ולא יכולים להגיע לעבודתכם, או שעברתם ניתוח שהשבית אתכם למספר שבועות, או חס וחלילה התקף לב – כבר מהיום הראשון !
חברות הביטוח פיתחו מוצר ביטוח ייחודי הנקרא ביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח זה, מספק למבוטח הגנה כלכלית למקרה שלא יוכל לעבוד ולהתפרנס עקב מחלה או תאונה. בשוק הביטוח הישראלי קיימים כ – 20 סוגים של ביטוחי אובדן כושר, החל מביטוחים בסיסיים כתאונות אישיות, ועד לביטוחים מורכבים ומקיפים כביטוח אובדן כושר עבודה תעסוקתי – הנמכר לבעלי מקצועות אחדים בלבד. הביטוח השכיח ביותר הינו ביטוח ה"שלוה" או ה"שלב", המכסה אדם למקרה בו לא יוכל להמשיך לעבוד במקצועו או במקצוע סביר אחר המתאים לניסיונו השכלתו והכשרתו. ביטוח כזה ישלם לאדם את הפיצוי שנרכש החל מהיום ה 91 למצב אי הכושר ולאורך כל השנים עד לגיל 65.
עקב מורכבותו של ביטוח אובדן כושר העבודה, והתנאים השונים כל כך בין הפוליסות השונות, חייב כל אחד להתייעץ בסוכן ביטוח לפני שהוא מחליט ורוכש ביטוח אובדן כושר עבודה. לכן, רצוי להביא בפני סוכן הביטוח את כל הנתונים הרלוונטיים לעניין כגון: סוג העיסוק הספציפי שבו אתם עוסקים, המיומנויות המיוחדות הנדרשות מכם בעבודה, שעות העבודה הרגילות שלכם, מבנה וגובה השכר שלכם, הסכם העבודה שלכם עם המעסיק או עם הגורמים המשלמים את שכרכם, מצבכם הבריאותי, ההיסטוריה הרפואית שלכם ושל הוריכם / אחיכם, וכל מידע נוסף הקשור לפי דעתכם לנושא. הסוכן יבחן את מכלול הנתונים שתביאו בפניו ימליץ בפניכם על האפשרויות המתאימות לכם.

חשוב עוד לשים לב לנקודות הבאות:

מה הוא פרק הזמן מתחילת מצב אי כושר העבודה ועד לתחילת תשלום הפיצוי: תקופה הנקראת בענף הביטוח "תקופת המתנה";
מה הוא משך תקופת תשלום הפיצוי – האם התקופה מוגבלת במספר חודשים או שהתשלום הוא עד גיל 65;
מהו גובה הפיצוי: צריך לזכור כי על פי החוק הקיים, חלק מהפיצוי חייב במס – וישנן פוליסות שונות האחת מהשנייה באשר לנושא המיסוי;
מה הם המקרים בהם חברת הביטוח לא תשלם לכם פיצוי – מקרים הנקראים "חריגים" בפוליסת הביטוח.
מי הוא סוכן הביטוח שיתן לכם שירות בעת התביעה ומהם ניסיונו והכשרתו בתחום.

ולבסוף – חשוב לדעת עוד מספר נתונים:

בין גיל 35 לגיל 65 – 7 מכל 10 אנשים יהיו במצב של אי כושר עבודה
לפרק זמן של שלושה חודשים או יותר.
1 מכל 7 מועסקים יהיה במצב של אי כושר עבודה בחמש השנים שקדמו לפרישתו מעבודה.
בגיל 32 – השכיחות של מקרה אובדן כושר עבודה גבוהה פי שש מההסתברות למקרה מוות.

ביטוחי נכויות

ביטוחי הנכויות באים לתת מענה לצרכים הכלכליים של אדם הנקלע למצב של נכות.

ביטוחי הנכויות מיועדים לפצות אדם במקרה של אובדן איברים עקב תאונה, כמו גם במצב שבו אדם איבד את כושרו להמשיך ולעסוק במקצועו באופן תמידי עקב מחלה או תאונה. ככלל, ביטוחי הנכויות מסייעים לאדם להשתקם כלכלית, במצב של אירוע הגורם לנכות כזו או אחרת.
ביטוח נכות מתאונה: מכונה גם ביטוח נכות איברים, היות והוא משלם לאדם פיצוי אם עקב אירוע תאונתי איבד האדם איבר כזה או אחר (אובדן פיזי או אובדן תפקודי). ביטוח זה נמכר בעבר רק כנספח לפוליסת ביטוח חיים, אולם כיום, ניתן גם למצוא אותו כביטוח העומד בפני עצמו. בפוליסות הרגילות יש לוח פיצויים בו מוגדר, מהו הפיצוי בגין כל איבר שאבד – כאחוז מסכום הביטוח שנרכש. יחד עם זאת, ישנם ביטוחים מיוחדים לבעלי מקצועות ספציפיים בהם מוגדרים האיברים באחוזים שונים מאשר בביטוח הסטנדרטי. כך למשל: קיים ביטוח לרופאים מנתחים בו מוגדר, כי כל אצבע בכף ידו של המנתח שתאבד, תזכה אותו ב – 50% מסכום הביטוח ולא רק 12% – כפי שקבוע בביטוח הסטנדרטי.


ביטוח נכות מוחלטת ותמידית: ביטוח זה מעניק למבוטח פיצוי חד פעמי בגובה סכום הביטוח שנרכש – אם עקב מחלה או תאונה האדם הופך להיות נכה לצמיתות בשיעור של 75% או יותר. זאת, בדרך כלל, על פי הקריטריונים של המוסד לביטוח לאומי, או על פי קביעה של ועדה רפואית. ההתייחסות בביטוח זה הינה לסך שיעור הנכות של האדם, ללא קשר למקצועו או לתפקודו, ובתנאי שהנכות הינה לצמיתות. ביטוח הנכות מפצה בסכום חד פעמי, והוא בא בדרך כלל כהרחבה לביטוח חיים. כלומר, ביטוח החיים שנרכש הורחב על מנת להבטיח תשלום של סכום הביטוח המלא במקרה נוסף, שהוא הנכות המוחלטת והתמידית, ועם תשלום ההרחבה, הביטוח 'שולם' ולא נשאר אחריו ביטוח החיים. לכך, יש לשים לב היטב בעת רכישת הרחבה זו. דהיינו, יש לדאוג לביטוח חיים מספק, גם אם תשולם הרחבה זו עקב הנכות.


ביטוח נכות מקצועית: מדובר ב "פיתוח" של ביטוח נכות מוחלטת ותמידית, המתייחס למצב בו אדם הפך להיות נכה לצמיתות במקצועו. כלומר, הוא, אינו יכול להמשיך לעבוד במקצועו לצמיתות. ההתייחסות בביטוח זה הינה רק לשיעור הנכות המקצועית של האדם. שיעור זה, נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי רופא תעסוקתי. ביטוח הנכות המקצועית, מבטיח תשלום סכום חד פעמי, והוא בא בדרך כלל כהרחבה לביטוח חיים, כלומר ביטוח החיים שנרכש הורחב על מנת להבטיח תשלום של סכום הביטוח המלא, במקרה נוסף שהוא הנכות המקצועית. גם כאן, עם תשלום ההרחבה – הביטוח 'שולם' ולא נשאר אחריו ביטוח חיים. כאמור לעיל, גם כאן יש לשים לב היטב בעת רכישת הרחבה זו. יש לדאוג ולהבטיח ביטוח חיים מספק גם אם תשולם הרחבה חשובה זו.


יש חברות הנמנעות ממכירת הרחבה זו לבעלי מקצועות מסוימים. לכן, אם נתקלתם במצב בו בחברה כלשהיא סרבו להרחיב את הפוליסה שלכם למקרה של נכות מקצועית – דרשו מהסוכן לבדוק בחברות נוספות את האפשרות של רכישת הרחבה זו.