הלשכה הינה הארגון היציג של סוכני הביטוח וככזה דואגת לייצג את האינטרסים של חבריה מול הרגולציה, הממשלה וכד'.