ללשכה מאגר יועצים לטובת חברי הלשכה, כל חבר לשכה יכול להתייעץ עם היועצים (יעוץ ראשוני) ללא עלות.