קן דרור והראל

המשרד הוקם בשנת 2006, מתמחה בתביעות בתחומים הבאים:
תביעות ע"פ פוליסות: בתחומי ביטוח: חיים, רכוש, סיעוד, מחלות קשות, בריאות, חבויות.

תביעות מול המוסד לביטוח לאומי: נפגעי תאונות עבודה, נכות כללית, סיעוד, ניידות, שירותים מיוחדים וכיוב'.

תביעות בתחום הנזיקין: נזקי גוף מנשיכות כלבים, נזקי גוף מול גופים מוניציפליים, ביטוח תלמידים, חבות מעבידים וכיוב'.

קרנות פנסיה: מתמחים בתביעות להכרה בכיסוי תביעות נכות ושאירים והתמודדות עם דחיית תביעה עקב תקופת אכשרה

דיני עבודה: תביעות בנושאים של פנסיית נכות (א.כ.ע) ושאירים עקב הפרת צוי הרחבה ואי עריכת תנאים פנסיוניים.

ייצוג סוכני וסוכנויות ביטוח: הקמת תאגידי ביטוח מול משרד המפקח, הסכמי שותפויות, מיזמים, עריכת הליכי גישור בסכסוכי סוכנים.

אינפורמציה נוספת על הרקע של השותפים ועובדי המשרד ניתן לקבל באתר האינטרנט שכתובתו: https://www.kdh-law.co.il/

OWNER_VI_ID: 49975, MD.VI_ID: 0, AI.AI_ID: 15, MESSAGE_SEND_TO(MEMBER || OWNER): SEND_TO_OWNER